SLAVÍN PODPORIA SUMOU 460-TISÍC EUR

Projekt rekonštrukcie zahŕňa napríklad sanačné práce, skontrolovanie pamätníka v oblasti statiky, obnovu sochy sovietskeho vojaka a tiež ostatných umeleckých objektov na pamätníku.

Foto TASR/JAKUB KOTIAN
Dátum 21.03.2020

BRATISLAVA 21. marca (SITA/extraplus.sk) - Ministerstvo vnútra poskytlo hlavnému mestu SR Bratislava finančnú dotáciu na rekonštrukciu vojnového pamätníka Slavín. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, čiastka 460-tisíc eur, ktoré rezort na rekonštrukciu poskytol, predstavuje 80% výdavkov na projekt. Hlavné mesto má podľa zmluvy zabezpečiť zvyšných 20%, pričom peniaze poskytnuté ministerstvom má minúť do konca tohto roku.

Slavín je bratislavský pamätník sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska. Odhalili ho pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Bratislavy Sovietskou armádou 4. apríla 1960. Projekt rekonštrukcie zahŕňa napríklad sanačné práce, skontrolovanie pamätníka v oblasti statiky, obnovu sochy sovietskeho vojaka a tiež ostatných umeleckých objektov na pamätníku.

Ministerstvo vnútra poskytuje dotácie na zabezpečenie starostlivosti o pamätníky a vojnové hroby na základe zákona o vojnových hroboch. Podľa zákona môžu byť finančné prostriedky využívané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o vojnových hroboch, ktorými je SR viazaná. Taktiež na výkon prác na vojnovom hrobe pri udalosti celospoločenského alebo medzinárodného významu, úpravu verejného pohrebiska s vojnovými hrobmi, zrušenie vojnového hrobu alebo odstránenie následkov živelnej pohromy, či inej mimoriadnej udalosti, prípadne vandalstva na vojnovom hrobe.