Kontakt

Politicko-spoločenský mesačník

Vydavateľ

Mayer media, s. r. o.
Hečkova 18
831 05 Bratislava 34

IČO: 47 667 184 , DIČ: 2024062975 , IČ DPH: SK2024062975

ČSOB: IBAN – SK04 7500 0000 0040 2799 2001

Spoločnosť Mayer media, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Sro., vl. 98185/B

Poštový kontakt:
Mesačník Extra plus
P. O. Box 16
830 04 Bratislava 34

Riaditeľka vydavateľstva/šéfredaktorka: Mgr. Lenka Mayerová

Extra plus pripravujú: Mgr. Zuzana Makovská, Mgr. Gabriela Pastvová, Mgr. Štefan Nižňanský, Mgr. Andrej Rochovanský, Mgr. Ivan Lehotský, Mgr. Jana Birošová, Mgr. Juraj Vrábel ml., doc. František Škvrnda,  Jaroslav Izing

Registrácia MK: EV 1049/08 ISSN: 1336-0256

© – Mayer media, s. r. o., všetky práva vyhradené. Ďalšie publikovanie len s uvedením autora a zdroja po písomnom udelení súhlasu vydavateľa.