PETER GREČO

ŽIVÉ MÚZEUM SLOVÁKOV A SLOVANOV DOKAZUJE, ŽE NÁŠ NÁROD NIE JE CELKOM STRATENÝ

Dátum 27.03.2021

V obci Vyšný Slavkov sa nachádza živé múzem slovenskej a slovanskej identity, ktoré je príkladom kooperácie farnosti a obce pri zachovávaní miestnych a regionálnych tradícií.