DÔSTOJNÁ OSLAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BEZ ČAPUTOVEJ

Šiesty ročník udeľovania Ceny Extra plus obnovil ostrovček slobody a demokracie v oceáne bezbrehého liberalizmu. Medzi laureátov Ceny Extra plus patrí Vladimír Mečiar, Ivan Gašparovič, Anna Beluosovová, Víťazoslav Moric, Robert Fico,  Karol Ondriaš, Ivan Vulev, Vladimír Lexa st., Ida Rapaičová, Marián Servátka, Karin Majtánová, Peter Batthyány, Karol Braniš, či Ján Michelko. 

Foto JANA BIROŠOVÁ, KRISTIÁN MAJZLAN
Dátum 31.01.2023

Podlhovastá pozvánka v modro-bielo-červenom tóne s veľkým X bola kľúčom, otvárajúcim dvere do sveta slovenských elít. Galavečer (šiesty ročník) udeľovania Ceny Extra plus za Prácu v prospech Slovenskej republiky, venovaný 30. výročiu vzniku samostatnej slovenskej štátnosti, schoval do vrecka všetky doterajšie oficiálne štátne oslavy, organizované v priamych televíznych prenosoch RTVS babrákmi v Grasalkovičovom paláci, v Hegerovom zvrhnutom kabinete aj v parlamente sídliacom na Oslom vŕšku nad stuhou Dunaja v našom hlavnom meste.

Podujatie, upečené ako korunovačná torta s ingredienciami pravých vlasteneckých osobností, tradičných hodnôt a národných priorít, bolo dôkazom, že v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa predsa len na pár hodín podarilo na Slovensku obnoviť ostrovček slobody a demokracie v oceáne bezbrehého liberalizmu. Organizátorom osláv 30. výročia vzniku SR Lenke Mayerovej a Romanovi Stopkovi sa podarilo v piatok 13. januára 2023 pozvať do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca zástupcov parlamentných i mimoparlamentných národných strán, ktoré len veľmi ťažko hľadajú komunikačnú cestu, hostitelia večera ich však dokázali spojiť na myšlienke podpory slovenskej štátnosti.

Politici, umelci aj odborníci

Tváre politikov Ivana Gašparoviča, Vladimíra Mečiara, Roberta Fica, Miloša Svrčeka, Dušana Muňka, Jána Čarnogurského, Andreja Danka, Anny Belousovovej, Romana Stopku, Pavla Slotu, Jána Cupera, Ireny Belohorskej, Sergeja Kozlíka, Jozefa Prokeša, Rafaela Rafaja, Štefana Harabina, europoslancov Milana Uhríka, Miroslava Radačovského, recitátorov Jozefa Šimonoviča s Idou Rapaičovou, televíznej moderátorky Karin Majtánovej, herca Petra Batthyányho, operného speváka Martina Babjaka, výtvarníka Ondreja Zimku, ekonómov Mariána Vitkoviča, Dany Meager, historikov Antona Hrnka i Mariána Tkáča, publicistov Gabriely Rothmayerovej, Lenky Mayerovej, Štefana Nižňanského, Ivana Lehotského či Maroša Smolca, podnikateľov Víťazoslava Morica, Imricha Béreša boli síce v auditóriu najznámejšie, no k nehmotnému spoločenskému pokladu dospelej Slovenskej republiky patria najmä desiatky výnimočných odborníkov z oblasti vedy, výskumu, poľnohospodárstva, priemyslu, diplomacie i literatúry.

Začiatok patril slávnostným fanfáram na trombite v podaní Martina Brxu, slovenského ľudového umelca a výrobcu tradičných hudobných nástrojov.

Slávnostný večer otvoril slovenský operný spevák Martin Babjak štátnou hymnou SR v sprievode hudobného tria laRosa.

LAUREÁTI CENY EXTRA PLUS 2023 ZA PRÁCU V PROSPECH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Cena bola venovaná 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky - 13. január 2023

 

Ing. Ján Michelko (In memoriam) – za tvorivú iniciatívu a všestrannú podporu aktivít okolo Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a Ústavy Slovenskej republiky

 

Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc. – za osobný podiel na rozvoji Slovenskej republiky v oblasti chemického a drevospracujúceho priemyslu, polygrafie a cestovného ruchu

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. – za šírenie dobrého mena slovenskej inteligencie v zahraničí, usmerňovanie domáceho výskumu faktorov novodobého vývoja spoločnosti, ovplyvňovanie metodológie výskumného procesu a zbavovanie ho propagandistických nánosov poplatných účelovej politickej potrebe 

 

PhDr. Marián Servátka, CSc. – za formovanie kresťanských a pronárodných záujmov v prostredí domácich i zahraničných intelektuálnych kruhov, šírenie dobrého mena a povesti politických predstaviteľov Slovenskej republiky, obhajobu národných záujmov a podporu štruktúr zahraničných Slovákov s využitím diplomatických misií a publikačnej činnosti

 

PhDr. Karin Majtánová – za dôstojnú reprezentáciu Slovenskej republiky doma i v zahraničí, za udržiavanie slovenského jazyka a presadzovanie slovenských tradícií v médiách

 

Peter Batthyány – za kreatívny pronárodný prínos do formovania moderného herectva a posilnenie národného živlu v prostredí divadelníctva

 

Ing. Karol Braniš – za príkladný vklad do rozvoja tradičného slovenského vinárstva a podporu vytvárania nových domácich šľachtencov i nezdolnú vôľu v prekonávaní deštruktívnych prekážok vytváraných vnútropolitickým prostredím Slovenskej republiky v malopodnikateľských sférach

 

Mgr. art. Ondrej Zimka – za rozvoj originálneho slovenského maliarskeho umenia s dôrazom na slovenské tradície a za celoživotnú reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí

 

RNDr. Anna Belousovová – za šírenie a presadzovanie národných ideí, ochranu, podporu a demonštráciu neskreslenej slovenskej histórie potvrdzovanej nezávislým vedeckým bádaním, za presadzovanie čistoty slovenského jazyka a jeho terminologických noriem, za osobné politické úsilie v uplatňovaní práva slovenského národa na sebaurčenie

 

Mgr. Ivan Eľko – za neprekonateľnú mravnú silu a verejne prezentovanú intelektuálnu odvahu, ktorou všestranne ovplyvňuje nielen náboženské, ale aj celospoločenské dianie v Slovenskej republike

 

Profesor ThDr. Viliam Judák, PhD. – za ochranu ľudských, náboženských a mravných hodnôt, za celoživotné vzdelávanie v oblasti cirkevných dejín a upevňovanie cyrilometodských tradícií v Slovenskej republike

 

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE – za priekopníctvo a rozvoj intervenčnej a diagnostickej rádiológie, za šírenie dobrého mena SR v zahraničí v medicínskej oblasti

 

Mgr. Ida Rapaičová – za obohatenie hereckého a poetického umenia svojráznym prednesom a majstrovským stvárnením filmových i divadelných postáv

 

Ing. Víťazoslav Moric, PhD. – za ekonomický a technologický rozvoj priemyslu, za udržanie zamestnanosti, za šírenie dobrého mena doma i v zahraničí

 

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. –  za právne i realizačné posilnenie ekonomických i sociálnych základov budovania Slovenskej republiky a ochranu manželstva i rodiny ako evolúciou potvrdeného, principiálne jedinečného zväzku muža a ženy

 

MIMORIADNA CENA EXTRA PLUS 

 

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc., Dr. h. c. – za obhajobu štátnych aj národných záujmov Slovenskej republiky, šírenie dobrého mena a autority vrcholových predstaviteľov Slovenskej republiky doma i v zahraničí

 

Dr. h. c. JUDr. Vladimír Mečiar – za historicky jedinečný a bytostne mimoriadny osobný vklad do formovania podmienok i realizáciu nenásilného vzniku samostatnej, zvrchovanej Slovenskej republiky 

 

 

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca bola tento rok – tak ako aj pred piatimi rokmi – dejiskom odovzdávania Ceny Extra plus za Prácu v prospech Slovenskej republiky a zároveň sa tento deň do čitateľského života dostala kniha 30 SLOVENSKÝCH ROKOV z pera Lenky Mayerovej a kolektívu autorov. Veľkolepý večer plný osobností z politicko-spoločenského života už tradične moderoval slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič, ktorý ho obohatil nielen sprievodným slovom, ale aj básňou Márie Rázusovej-Martákovej Čisté ruky, ktorú venovala svojmu bratovi Martinovi Rázusovi, keď sa rozhodol vstúpiť do politiky.

Ako povedal Jozef Šimonovič, táto báseň by mala byť na viditeľnom mieste v každej štátnej inštitúcii od NR SR cez Prezidentský palác, Úrad vlády SR až po každé jedno ministerstvo. Začiatok patril slávnostným fanfáram na trombite v podaní Martina Brxu, slovenského ľudového umelca a výrobcu tradičných hudobných nástrojov. Slávnostný večer však otvoril slovenský operný spevák Martin Babjak štátnou hymnou SR v sprievode hudobného tria laRosa.

V povedomí verejnosti

Prítomným hosťom sa po úvodných oficialitách prihovoril ten najpovolanejší pre odovzdávanie Ceny Extra plus za Prácu v prospech SR – predseda výberovej komisie Roman Stopka. Všetkých srdečne privítal na našom každoročnom podujatí, kde oceňujeme výnimočné, porotou vybrané osobnosti spomedzi slovenských občanov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o národný rozvoj, o našu samostatnú Slovenskú republiku. „Tohtoročný výber je o to významnejší, že v ňom Slovenská republika slávi ťažko vydobyté tridsiate výročie svojho vzniku. Aj keď práca výberovej komisie bola komplikovaná a postoje verejnosti v mnohých hodnotách až kriticky odlišné, o vašej nominácii, dámy a páni laureáti, však nerozhodla výberová komisia.

So všetkou pokorou voči objektívnej pravde vyhlasujem, že to bola vaša dlhodobá pronárodná práca, práca, ktorou ste sa zapísali do povedomia našej slovenskej a štátotvornej verejnosti. To ona pripravila a uskutočnila toto jednoznačné rozhodnutie. Vaša práca, dámy a páni, je o to cennejšia, že ste ju vykonávali neraz v prostredí plnom skrytého nepriateľstva, intríg a prefíkaných pascí, či už v rozmeroch vnútornej alebo zahraničnej politiky, v oblasti kultúry, riadenia štátu alebo jeho hospodárstva. Že Slovenská republika, aj keď s otlčenými kolenami a dochrámanými lakťami, prekročila svoje tridsiate narodeniny a má pred sebou ďalšie roky nádejí, je zásluha vaša a ľudí vašich hodnôt a charakterov.

Uznanie za prácu

Vedenie časopisu Extra plus si je veľmi dobre vedomé, na rozdiel od dnešných oficiálnych predstaviteľov štátnej moci, mimoriadneho významu osobností, ktoré sa zaslúžili o povznesenie poznania a národného povedomia našich domácich občanov i cudzích štátnych príslušníkov slovenského pôvodu. Vy, dámy a páni, ste ich vzorom a my cítime voči vám povinnosť prejaviť národnú vďaku. Vy ste tí, ktorým osud samostatnej Slovenskej republiky leží na srdci. Ste tu i tí najcennejší, ktorí Slovenskú republiku priamo tvorili. Teraz, po tridsiatich rokoch svojho diela, môžete s jasnou mysľou, bez postranných rozptýlení bilancovať.

Sami viete najlepšie, že nie sme tam, kde sme chceli byť. Kde sa spravili chyby, ako a či vôbec sa im dalo predísť. Prosím, odovzdajte svoje skúsenosti novým generáciám, aby vaše ťažko nadobudnuté poznanie nezaniklo. Keďže nadchádzajú ťažké chvíle, s pokorou a v mene záujmu Slovenskej republiky prosím všetkých vás ocenených, aby ste v svojej práci nezdolne a svorne voči národu naďalej pokračovali,“ povedal v príhovore k laureátom Roman Stopka.

Po slovách uznania nasledovalo samotné odovzdávanie ocenení v abecednom poradí. Ako prvý si cenu prevzal dojatý herec Peter Batthyány, nasledoval uznávaný vinohradník Karol Braniš, politička Anna Belousovová, predseda strany Smer-SD a poslanec NR SR Robert Fico, herečka Ida Rapaičová, diplomat Marián Servátka, politik a podnikateľ Víťazoslav Moric, politológ Roman Michelko prebral cenu Extra plus za svojho otca Jána Michelka (in memoriam), vedec Karol Ondriaš, moderátorka Karin Majtánová, doktor Ivan Vulev či výtvarník Ondrej Zimka. Vydavateľstvo Mayer media pri príležitosti 30. výročia vzniku SR udelilo dve mimoriadne ceny Extra plus, a to prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi a zakladateľovi SR Vladimírovi Mečiarovi.

Elita národa

Po slávnostnom odovzdávaní ocenení sa k slovu dostala aj šéfredaktorka Extra plus, ktorá na úvod zo srdca zablahoželala laureátom ceny Extra plus s dôvetkom, že sa hlboko skláňa pred ich vedomosťami, schopnosťami a prácou pre slovenský národ. „V jednej slovenskej piesni sa spieva – chýbajú nám elity. Nesúhlasím, pretože vy, milí laureáti, patríte k elitám, na ktoré môžeme byť hrdí. Problém však je, že žijeme v dobe, ktorá nežičí poctivo pracujúcim ľuďom, uznávajúcim tradičné hodnoty. No verím, že tento rozvrat štátu, ktorý zažívame, sa čoskoro skončí, ale musíme k tomu prispieť aj my, ktorí sa nachádzame v tejto sále.

Pred 30 rokmi sme sa dočkali novej Slovenskej republiky. Na vznik štátu na zelenej lúke musel mať Vladimír Mečiar odvahu, múdrosť, rozvahu a energiu. Zaslúži si za tento akt obdiv a vďaku. Úcta patrí aj vtedajšej inteligencii – elite národa a generácii nadšencov, aktivistov, vzdelancov i politikov, bez nich by republika nemohla začať fungovať.

Zažili sme lepšie i horšie časy, no nikdy sa republika nenachádzala v takomto politicko-spoločenskom bahne. Slovenským problémom je od vzniku republiky nezvládnutie mediálnej politiky a tretieho sektora a deje sa tak dodnes. 

Toto sú kľúčové oblasti, ktoré podcenila nielen Mečiarova či Ficova vláda, ale podceňuje to aj väčšina súčasných mimoparlamentných strán. Slovensko potrebuje reštart. Musia prísť noví nadšenci, vzdelanci, aktivisti veriaci vo vlastný štát (tak ako to bolo v rokoch 1992 – 1993), pretože štátu nemôže vládnuť politik, ktorý ho nechcel alebo nechce. 

Keď sa pozriem do hľadiska, vidím široké spektrum osobností, ktoré má čo ponúknuť Slovensku a jeho občanom, no zároveň viem, že si mnohí neviete prísť na meno, no napriek tomu sedíte v jednej sále, pretože vás spája magazín Extra plus a nielen to, spája vás aj slovenská myšlienka. Pridajte sa k tým, ktorí budú pracovať v prospech Slovenskej republiky, a nie v prospech cudzích mocností alebo iného štátu, pretože sa nám ľahko môže stať, že nám vlastné územie ukradnú spod zadku,“ zaznelo v príhovore Lenky Mayerovej.

Laureáti Ceny Extra plus za Prácu v prospech Slovenskej republiky 2023: herec Peter Batthyány, vinohradník Karol Braniš, herečka Ida Rapaičová, politička Anna Belousovová, šéfredaktorka Extra plus Lenka Mayerová, predseda výberovej komisie Ceny Extra plus Roman Stopka, zakladateľ SR Vladimír Mečiar, diplomat Marián Servátka, politik a podnikateľ Víťazoslav Moric, politológ Roman Michelko prebral cenu Extra plus za svojho otca Jána Michelka (in memoriam), vedec Karol Ondriaš, moderátorka Karin Majtánová, výtvarník Ondrej Zimka, predseda strany Smer-SD a poslanec NR SR Robert Fico, prezident Ivan Gašparovič a doktor Ivan Vulev.

Predseda výberovej komisie Roman Stopka s členmi detského folklórneho súboru Prvosienka, ktorí boli súčasťou slávnostného večera.

Predseda SNS Andrej Danko prišiel na oslavu 30. výročia vzniku SR medzi prvými pozvanými hosťami.

Vladimír Mečiar a Robert Fico si prvý raz podali ruky od momentu, kedy líder Smeru-SD súhlasil so zružením tzv. Mečiarových amnestií. 

Poslanec NR SR Miloš Svrček s manželkou Zuzanou Svrčekovou prišli na oslavu 30. výročia vzniku SR s posolstvom silného národného odkazu, ktorý panuje aj v strane Borisa Kollára Sme rodina, pretože to je jediná strana bývalej vládnej koalície, ktorá má úctu k tradíciám a vzniku samostatnej SR. Určite netreba zabudnúť na fakty, že poslanec NR SR Miloš Svrček hlasoval proti obrannej zmluve s USA a Boris Kollár ako prvý ústavný činiteľ pozval zakladateľa SR Vladimíra Mečiara na oslavu 30. výročia prijatia Ústavy SR v septembri 2022.

Predseda KSS Jozef Hrdlička s manželkou Adrianou a straníckym kolegom Jozefom Lengvarským.

Ako prvý si cenu prevzal Peter Batthyány. Dojatý herec, ktorý sa na podujatí zúčastnil so svojou dcérou Petrou, uviedol, že ocenenie má pre neho veľký význam: Je pre mňa cťou byť v sále s osobnosťami, ktoré si nesmierne vážim. Mojím poslaním je a naďalej bude odkaz dobrého a pozitívneho srdca, úsmevu a smiechu ako humoristu.

Anna Belousovová: Ďakujem Lenke Mayerovej a Romanovi Stopkovi, že nám dopriali dôstojne a s úctou pripomenúť si 30. výročie vzniku SR. Musíme si veľmi dobre pamätať, kto nám založil štát a týchto ľudí musíme mať v úcte. Vyzývam všetkých prítomných politikov, aby urobili pri príležitosti 30. výročia razantné kroky, ktoré ukončia tento marazmus, v ktorom sa Slovensko nachádza.

Výnimočný slovenský vinohradník Karol Braniš poďakoval za fakt, že si niekto všimol poľnohospodárov na Slovensku, pretože tento sektor sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii. Špeciálna rastlinná výroba, do ktorej patrí vinohradníctvo, ovocinárstvo či zeleninárstvo, je na zadných priečkach, pretože len ťažko sa konkuruje zahraničným produktom. Zároveň poďakoval uznávanej šľachtiteľke vín Dorote Pospíšilovej za možnosť spolupráce, keďže sa od nej pri výskume mnoho naučil. Taktiež poďakoval manželke Danke Branišovej, bez ktorej ako financmajsterky by im to v ich rodinnej firme nefungovalo.

Robert Fico: Som rád, že vás máme, že vydávate a publikujete, tak ako vy ďakujete nám, tak aj my ďakujeme vám. Veľmi pozorne som počúval výzvu pána Romana Stopku smerom k aktívnym politikom a chcem tu pred vami prisľúbiť, že celým posolstvom a výzvou, ktorú ste predniesli, sa mienim riadiť v nasledujúcom politickom procese.

Vladimír Lexa: Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky nám všetkým z úprimného srdca blahoželám a ďakujem za udelenie ocenenia za moju prácu v prospech SR. Vznik samostatnej republiky bol pre nás všetkých historickou udalosťou a naplnil sa sen starých národovcov, ktorí bojovali proti národnostnému útlaku. Tento vznik bol významný aj tým, že sme sa oddelili od Čechov bez ľudských obetí. Podľa mojej vlastnej skúsenosti sme pri umiestňovaní nových technológií dostávali tie horšie, ktoré mali a dodnes majú následky na energetickú náročnosť vo výrobe a životné prostredie našich slovenských občanov. Som šťastný, že rozdelenie prebehlo bezbolestnou formou, i keď zo strany slovenskej vlády to bol veľký hazard, ktorý nakoniec dobre dopadol. (Docent Vladimír Lexa st. sa zo zdravotných dôvodov galavečera nezúčastnil a preto mu Cenu Extra plus za Prácu v prospech SR odovzdali 27. januára 2023 priamo v redakcii Extra plus predseda výberovej komisie Roman Stopka a šéfredaktorka Extra plus Lenka Mayerová.)

Karin Majtánová: Som veľmi dojatá a prekvapená, pretože si myslím, že žijem život bežného, normálneho a slušného človeka. Ďakujem výberovej komisii, ale, samozrejme, ďakujem aj mojim rodičom, bez ktorých by som tu určite nebola, ďakujem aj mojim deťom, ktoré obrusujú moje hrany a, samozrejme, ďakujem aj manželovi, ktorý stojí pri mne. V ďalších rokoch sa budem naďalej podieľať na práci v charitatívnych projektoch a budem pomáhať tam, kde je to potrebné. Myslím si však, že pomoc by mala prichádzať nielen od nás ochotných, ale aj zo strany štátu.

Roman Michelko: Priznám sa, že ma veľmi prekvapilo i potešilo, že si niekto spomenul na ľudí, ktorí stáli pri zrode SR. Je to veľké zadosťučinenie, že si vydavateľstvo Mayer media a výberová komisia spomenuli na môjho otca, ktorý už nežije, moja mama je spolu so mnou i mojou sestrou týmto aktom poctená.

Víťazoslav Moric: Ťažko sa mi hovorí, pretože som úprimne dojatý, ďakujem veľmi pekne Mayer medii. Všetko, čo som doteraz dosiahol, bolo s podporou mojej rodiny. Teším sa z 30. výročia Slovenskej republiky, hoci sa hovorí, že história Slovákov je krátka, tak oponujem, pretože spolu s Mayer mediou si myslím, že história slovenského národa je dostatočne dlhá a porovnateľná s históriou ostatných národov v Európe. Je smutné, že my sami si nevieme vážiť históriu. Som hrdý na to, že som mal tú česť vo Federálnom zhromaždení hlasovať za rozdelenie ČSFR a neskôr za vznik samostatnej SR. Želám si, aby naša republika žila ďalej, a to nielen 30, ale minimálne tisíc rokov.

Karol Ondriaš: Nikdy by sa mi ani nesnívalo, že dostanem takúto významnú cenu. Prajem Slovensku, aby sa rodilo čo najviac zdravých pekných detí a prajem si, aby občania vedeli bojovať za svoju samostatnosť, aby boli sebavedomí. Verím, že Slovensko bude naďalej úspešné.

Ida Rapaičová: Ďakujem vám všetkým a ďakujem aj tým, ktorí už nie sú medzi nami, ale ktorí pôsobili na môj život, myslenie i cítenie a vďaka ktorým tu dnes stojím. Rada by som poďakovala Blahoslavovi Hečkovi, pretože to bol Slovák každým cólom. Prednášal na niekoľkých svetových univerzitách a v jednom rozhovore redaktorke na otázku, aké sú jeho hodnoty v živote, odpovedal: Mám svoju vlastnú hodnotovú stupnicu. Na prvom mieste je národ, na druhom viera a až na treťom je spoločnosť. Ja sa podpisujem pod jeho slová všetkými desiatimi a vďaka nim tu dnes stojím a držím toto ocenenie.

Marián Servátka: Rád by som poďakoval vydavateľstvu Mayer media za šírenie a podporu slovenských vecí a že nás zároveň všetkých zjednocujete. Podarilo sa nám získať štátnosť, nebolo to ľahké a naša historická vďaka by mala patriť tým, ktorí si na to trúfli a urobili to. Mohli sme sa aj nedočkať samostatnej republiky, tak ako na to čakajú mnohé iné národy vo svete.

Ivan Vulev: Veľmi si to vážim obzvlášť pri príležitosti takého významného jubilea, ako oslavuje Slovenská republika. Toto ocenenie venujem všetkým správnym zdravotníkom, ktorých je v slovenskom zdravotníctve drvivá väčšina a držia vlajku zdravotníctva na takej úrovni, ako ju máme. Som vďačný aj našim 240 kolegom, kde sa školili špecialisti z viac ako 30 krajín a tak sa nám darí šíriť dobré meno slovenského zdravotníctva aj v zahraničí.

Ondrej Zimka I.: Ďakujem za cenu, ale sklamem vás. Myslím si, že maliari by mali maľovať a nie rozprávať.

MIMORIADNA CENA EXTRA PLUS 2023 - Sochár a výtvarník Norbert Kelecsényi je autorom dvoch originálnych sôch, ktoré vytvoril špeciálne k 30. výročiu vzniku SR pre prezidenta SR Ivana Gašparoviča a Vladimíra Mečiara. Súsošie muža a ženy so slovenským znakom symbolizuje rodinu, ale aj myšlienku, že za silným mužom vždy stojí silná žena. Pán prezident Ivan Gašparovič spolu s manželkou dôstojne reprezentovali SR doma i v zahraničí, čo v súsoší dopĺňa slovenský znak. Dielo pre Vladimíra Mečiara je alegória Slovenska, aké si ho predstavujem ja. Je to mladá, hrdá deva, ktorá drží slovenský znak, obrastený 30 lipovými listami. Toto dielo je extra vyrobené pre Extra plus k 30. výročiu vzniku SR pre zakladateľa Slovenska Vladimíra Mečiara.

Ivan Gašparovič: Ďakujem veľmi pekne za ocenenie, ktoré si veľmi vážim, ale to nie je dôležité, dôležité je, že existujete a že v časopise pracujú ľudia, ktorí sú dušou i srdcom verní Slovensku, ktoré to dnes veľmi potrebuje. Nikdy by mi nenapadlo, že pri 30. výročí existencie SR bude Slovensko také rozhádané, že bude mať politikov, ktorí nevedia, kam patria a majú patriť, máme politikov, ktorí ho nie obhajujú, ale tlačia ho mimo uznania vo svete i v Európe a to nie je dobré. Preto si vážim váš časopis, pretože ste sa dokázali postaviť proti tomuto, čo tak kvári Slovensko. Našou povinnosťou je s vaším časopisom spolupracovať, lebo len tak budete silnejší vy, ale aj my.

Vladimír Mečiar: Ďakujem veľmi pekne za ocenenie. Dobre sa pozerá do tej sály, ale aj smutne. Po námestiach nás boli tisíce, naša slovenská pravda sa nerodila v kabinetoch, ale na námestiach s podporou tisícov ľudí, ktorí išli za odkazom našich predkov. Oslavu 30. výročia SR v takomto zložení považujem za významnú, pretože takéto stretnutia už nebývajú. Ďakujem Lenke Mayerovej a pánovi Stopkovi, že dávajú ľudí dohromady, želám im, aby mali pevné zdravie, aby im toto odhodlanie naďalej vydržalo a hlavne, aby mali na to peniaze. Nebojme sa byť nositeľmi týchto myšlienok všade, kde sme, nebudú to masy či tisíce, ale budú to desiatky, stovky ľudí, ktorí pôjdu za odkazom histórie, odkazom túžby po slobode, zodpovednosti za seba, túžby po žití inak, po sociálnych istotách, ale aj bezpečnosti. V každej dedine a v každom meste by mali byť pamätné tabule, aby sa nezabudlo na ľudí, ktorí nám vybojovali samostatný štát. Nedajme sa a buďme svorní. Túžba po slobode prežije a prežijeme aj to, čo nás čaká tento rok. Prežijeme aj zmeny, ktoré čakajú Európu v najbližších troch až piatich rokoch, zvládneme to s úspechom. 

Fotogaléria

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.