POUŽÍVA ŠEFČOVIČ TITUL JUDr. NEOPRÁVNENE?

Eurokomisárov obsah kampane je podľa Harabina namierený proti záujmom SR

Foto TASR/František Iván
Dátum 01.03.2019

V oficiálnom životopise jedného z mojich kolegov kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky Maroša Šefčoviča som sa dočítal prapodivné veci. Tvrdí, že v roku 1990, respektíve 1994 získal na Právnickej fakulte UK v Bratislave titul JUDr.

Podľa vtedy účinného zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách bolo možné udeľovať absolventom zahraničných vysokých škôl nostrifikácie a súčasne aj priznávať titul JUDr. iba do 9. mája 1990. Šefčovič však údajne dostal záverečné vysvedčenie o skončení MGIMO v Moskve až 13. júna 1990. Nový zákon o vysokých školách č. 172/1990 Zb. nadobudol účinnosť od 1. júla 1990. Ten už dovoľoval iba priznanie titulu Mgr. Pritom v prechodných a záverečných ustanoveniach nového zákona nie je ani zmienka o tom, že by bolo možné priznať v medzičase titul JUDr.

Otázka znie, ako mohol Šefčovič získať titul JUDr. v roku 1990, keď starý zákon, ktorý to umožňoval už nebol účinný v čase keď skončil školu? Túto informáciu považujem za zaujímavú v súvislosti s tým, že ešte nedávno sa rozkrútil kolotoč obvinení Andreja Danka, predsedu NR SR, ktorému kvôli jeho rigoróznej práci údajne nepatrí titul JUDr.

U Šefčoviča ide o dôležitú okolnosť preto, že je jednak komisárom Európskej komisie a jednak jedným z oficiálnych kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky.

Možno to nejaké rozumné vysvetlenie má, ale ja to zatiaľ nevidím inak, len že získal titul JUDr. neoprávnene alebo ho neoprávnene uvádza od 1994. Tento titul sa obnovil až zákonom č. 324/1996 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 172/1990 Zb. (§ 21 ods. 2 pís. d). Podľa môjho názoru, ak v nejakom čase zákon neplatí, respektíve nie je účinný, tak nie je možné podľa neho postupovať. Nemožno preto ani akceptovať prípadné svojvoľné konanie Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Považujem za potrebné na to verejnosť upozorniť, ale nejdem rozoberať dopodrobna túto otázku. Nech sa tomu venujú investigatívni novinári a posúdia to odborníci v oblasti práva. Mňa stále najviac zaujíma najmä obsah kampane pána Šefčoviča, ktorá je otvorene namierená proti záujmom nášho štátu.