Aj vďaka Vášmu príspevku spoločne zostaneme na slovenskej ceste, z ktorej nikdy neuhneme.