HĽADÁ SA NAJTALENTOVANEJŠÍ BLOGER

Súťaž potrvá do 30. novembra

Foto ARCHÍV
Dátum 29.10.2016

BRATISLAVA 28. októbra (TASR-OTS) - Platforma EPALE, ktorá je súčasťou Národného ústavu celoživotného vzdelávania, vyhlasuje súťaž o najtalentovanejšieho blogera na Slovensku. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti v odbore andragogiky i žurnalistiky. Platforma EPALE chce dať šancu mladým andragógom a teda budúcim vzdelávateľom, expertom a aktivistom v oblasti vzdelávania dospelých na vyjadrenie názorov a postojov na Slovensku k stále rozvíjajúcej sa oblasti vzdelávania dospelých. Súťaže sa môžu zúčastniť aj seniori nad 60 rokov, ktorí disponujú hodnotnými životnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých a chcú zostať aktívni. Úspešní výhercovia dostanú možnosť odprezentovať svoje práce a postrehy v danej oblasti na národných podujatiach a on-line diskusiách organizovaných platformou EPALE. Dvaja najúspešnejší blogeri získajú zaujímavú cenu ako aj certifikát platformy EPALE spolu s čestným členstvom v profesionálnom EPALE tíme. Súťaž potrvá do 30. novembra.

Podmienkou účasti je registrácia na platforme EPALE. Je dôležité zaregistrovať sa do všetkých tém, ktoré platforma ponúka. Vybrať si možno z ponúkaných tém platformy EPALE alebo vlastnú tému. Následne stačí už len umiestniť svoj blog na platforme EPALE a poslať ho na adresu info.epale@nuczv.sk spolu s menom (študenti aj s názvom školy).  https://ec.europa.eu/epale/sk/node/27385