KLIN MEDZI OBČANOM A UNIFORMOU

Aký je váš názor na znovuzavedenie povinnej vojenskej služby, ktorú navrhujú zaviesť do reálnej praxe predseda SNS Andrej Danko v súčinnosti s ministrom obrany SR Petrom Gajdošom?

Foto TASR/ERIKA ĎURČOVÁ
Dátum 28.01.2019


Jaroslav Paška
podpredseda SNS, poslanec NR SR

Ministerstvo obrany už dlhší čas upozorňuje na skutočnosť, že pri súčasnom modeli organizácie zabezpečenia obrany štátu nám zlyhávajú nielen mechanizmy brannej prípravy obyvateľstva, ale aj štandardné opatrenia náboru kádrov pre ozbrojené sily SR. Aj keď ministerstvo tvrdí, že zatiaľ má dostatočné množstvo personálu tak v aktívnej službe na zabezpečenie potrebného plnenia úloh, ako aj ďalšie rezervy v zálohách, z generačného hľadiska musí hľadať možnosti posilnenia podielu mladých mužov a žien spôsobilých v prípade núdze pomôcť pri ochrane štátu. Od 22. decembra 2005, keď bola zrušená povinnosť vykonávať základnú vojenskú službu nám vyrastá generácia, ktorá je bez elementárnej prípravy v oblasti civilnej obrany a bez základných poznatkov, aj návykov obranných zručností či organizácie spoločnej ochrany územia. V odpovedi na zhoršenie bezpečnostných pomerov vo svete, ako aj v nadväznosti na komplikujúcu sa koordináciou záujmov a cieľov medzi vrcholnými politikmi štátov združených v Severoatlantickej aliancii začínajú viaceré štáty EÚ klásť väčší dôraz na pripravenosť, vyššiu spôsobilosť a lepšiu vybavenosť vlastných obranných kapacít, ako aj posilnenie regionálnych partnerstiev a susedskej kooperácie. Nevyhnutnou podmienkou fungovania takýchto obranných partnerstiev je však nielen dobrá vybavenosť a vysoká kvalita armády, ale aj dobre fungujúci systém spolupráce vojska s civilným sektorom, spôsobilým v prípade krízových situácií kompetentne spolupracovať s ozbrojenými zložkami. Preto nielen naše ministerstvo obrany, ale aj české, francúzske, nemecké, či poľské ministerstvá otvárajú verejnú diskusiu o organizačných a technických možnostiach zlepšenia prípravy potrebných armádnych záloh, ako aj  schopností civilného obyvateľstva spolupracovať v prípade ohrozenia s štátnymi obrannými zložkami.


Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Vždy bolo ťažké lámať stereotypy myslenia založené na ľudskej pohodlnosti. Mať svoj štát predpokladá aj ochotu občana brániť ho, bez ohľadu na vlastné pohodlie. To však znamená, že štát nebude budovaný podľa princípu: My politici a oni, občania. Vedúci činiteľ má ísť príkladom. Takže, koľko z dnešných poslancov NRSR a príslušníkov štátnej služby, bude ochotných tak učiniť? Ej, veru neviem. Buďme dôslední. Začiatkom decembra odhlasovali definíciou antisemitizmu zákon na ochranu Židov a Izraela. Boli by ochotní brániť aj SR? Veď tých, ktorí sa na obranu SR pripravovali z vlastnej iniciatívy, sa minister snaží postaviť mimo zákon. A jeho návrhári sa chystajú vraziť ďalší klin medzi občana a uniformu našej armády. Musím znova pripomenúť, schopný zákonodarca neriadi štát len príkazmi a zákazmi.


Ľuboš Blaha
poslanec NR SR (Smer-SD)

Nebudem za takéto niečo hlasovať, nie je to v programovom vyhlásení vlády a nepovažujem to za dobrý nápad. Výchova mladých ľudí k vlastenectvu a obrane Slovenska je dôležitá, ale to treba robiť v školách, v médiách, v kultúre a podporou štátu pri voľnočasových aktivitách... Určite nevidím cestu v tom, aby sme nútili mladých k povinnej vojenčine, navyše v situácii, kedy sa tu vo verejnosti vytvára absurdný dojem, že hrozbou je Rusko. Týmto spôsobom ideme teraz akože posilňovať Severoatlantickú alianciu? Budeme našich mladých ľudí nútiť do vojenských operácií NATO? Budeme ich nútiť nenávidieť Rusov? Budeme im brať mesiace či roky života na to, aby sme ich naučili bojovať proti umelo vytváraným nepriateľom? Veď si len predstavte, keby nad brancami získal moc nejaký pološialený Galko alebo iný vojnový štváč? Som rezolútne proti. 


Milan Uhrík
poslanec NR SR, podpredseda ĽS Naše Slovensko

Osobne som za zavedenie istej formy základnej vojenskej služby alebo základného vojenského kurzu, na ktorom by sa mladí muži trochu zocelili a naučili sa spôsobom ako brániť svoju rodinu a vlasť. Je mi na zaplakanie, keď vidím ako sú niektorí dnešní mladí chlapci precitlivenejší ako dievčatá, ako trávia viac času v butikoch a v kúpeľni ako pri športe či pri knihe. Keď sem vtrhne horda agresívnych moslimov, tak ich ubijú turbanmi. Na druhej strane, určite by bolo treba diskutovať o optimálnej dĺžke takejto služby, aby to pre mladých nebola zbytočná strata mladosti. Ale ešte predtým by sa mali Danko a Gajdoš venovať radšej zastaveniu tunelovania armády cez rôzne kšefty, pretože ak profesionálni vojaci dostávajú na cvičné streľby po 10 nábojov, tak ostatní by museli strieľať asi z lukov.


Sergej Kozlík
podpredseda Národnej koalície (NK)

Osobne podporujem myšienku, ani nie tak povinnej vojenskej služby, ako povinnej brannej pripravy. Existuje vo viacerých európskych krajinách.  Najviac rozpracovanú a uvedenú do praxe, vrátane dlhodobého preškoľovania a pridelenia osobnej výzbroje, ju majú vo Švajčiarsku. V krátkom čase povinnú brannú prípravu pre chlapcovvaj dievčatá od 16 rokov chcú zaviesť vo Francúzsku. Mladí ľudia získajú základné návyky spojené s vojenskou činnosťou, ovládaním zbraní, disciplínou, ale aj, ako sa správať pri živelných katastrofách a rôznych nehodách. Je to teda nielen o zvýšeni vojenskej obranyschopnosti Slovenska, ale aj o zlepšení civilnej ochrany obyvateľstva. Takúto, perodicky opakovanú brannú prípravu by som privítal. 

 

 

 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.