KONIEC NEUTRALITE?

Nový pakt EÚ s NATO ohrozí ústavy niektorých štátov

Foto TASR/AP
Dátum 09.07.2016

Nové partnerstvo medzi EÚ a NATO má neblahé dôsledky pre neutralitu niektorých členských štátov. Z interného dokumentu EÚ vyplýva, že členské štáty musia realizovať svoje povinnosti stanovené v zmluve o vzájomnej pomoci a solidarite. Nové partnerstvo je však v rozpore s ústavami jednotlivých štátov, okrem iných i Rakúska. Podpisom tejto zmluvy Rakúsko narušilo vlastnú ústavu a ohrozilo tak svoje právo stálej neutrality. O tejto otázke v krajine môže rozhodnúť len dvojtretinová väčšina národnej rady.

Rakúska vláda teraz bude musieť hlasovať o neutralite. Dvojtretinová väčšina pre zrušenie neutrality je v súlade so súčasnou rovnováhu síl v Rakúsku za určitých okolností možná. Či sa však také zásadné rozhodnutie s ohľadom na opakovanie prezidentských volieb bude konať, je nejasné. FPÖ je jednoznačne v prospech zachovania neutrality. Podľa nedávnych prieskumov nová národná rada nebude mať dvojtretinovú väčšinu pre odstránenie neutrality. Perspektíva vstupu Rakúska do NATO nepriamo prostredníctvom EÚ by mohla viesť k násilnej politickej diskusii. A tá by s najväčšou pravdepodobnosťou priniesla víťazstvo vo voľbách kandidátovi FPÖ Norbertovi Hoferovi.

Vo Švédsku či Fínsku je situácia podobná. Zvlášť vstup Fínska do NATO by mohol spôsobiť zhoršenie geopolitického napätia s Ruskom.