POCTA OSOBNOSTIAM

V Parku sv. Cyrila a Metoda v Martine odhalili busty Svetozára Hurbana Vajanského a Štefana Furdeka

Foto TASR/MARTIN BAUMANN
Dátum 18.08.2016

MARTIN 18. augusta (TASR/Extra plus) – Busty Svetozára Hurbana Vajanského a Štefana Furdeka odhalili 17. augusta v Parku sv. Cyrila a Metoda v areáli Matice slovenskej v Martine v rámci druhej časti Národných matičných slávností, ktoré sa konajú pri príležitosti 153. výročia založenia MS.

Ťažisková prvá časť slávností sa konala na konci júla v Komárne. "Rozhodli sme sa, že práve v deň 100. výročia úmrtia básnika, prozaika, kritika, novinára, publicistu a vydavateľa Svetozára Hurbana Vajanského odhalíme busty jemu aj národnému buditeľovi Štefanovi Furdekovi. Máme tu už deväť bronzových búst. Je to asi jediné miesto na Slovensku, kde si takto pripomíname našich veľkých národovcov a matičiarov," povedal predseda MS Marián Tkáč. Ako ďalej podotkol, Park sv. Cyrila a Metoda je ukážkou toho, že Slovensko nie je chudobné na významné osobnosti.

Na slávnostnom zasadnutí rozhodlo predsedníctvo MS, že rok 2017 vyhlásia za Rok Jozefa Miloslava Hurbana, keďže v budúcom roku uplynie 200 rokov od jeho narodenia. "Je to výnimočná situácia v slovenských dejinách, že syn je taký istý dobrý ako otec. Pri tejto príležitosti sa uskutoční veľké množstvo podujatí. Všetky, ktoré budeme organizovať, sa budú niesť v duchu Hurbana," doplnil Tkáč. Matičiari si na svojom zasadnutí pripomenuli aj aktuálne 150. výročie úmrtia prvého podpredsedu MS Karola Kuzmányho.

V tomto roku oslavuje Matica slovenská 90. výročie otvorenia druhej (súčasnej sídelnej) budovy MS. Výročie reflektuje aj výstava, ktorá približuje okolnosti vzniku a postavenia budovy. "Proces vzniku tejto budovy nebol jednoduchý a táto výstava ho precízne dokumentuje. Nachádzajú sa tam dokumenty, fotografie, ukážky dobovej tlače, vyjadrenia dobových predstaviteľov," priblížil po vernisáži vedecký tajomník MS Peter Cabadaj. Ako dodal predseda MS Marián Tkáč, sídelná budova Matice je veľmi vzácna, pretože v nej pracovali mnohé významné osobnosti. Výstava je prístupná do 16. októbra, následne bude putovať po celom Slovensku.