POSILNENIE VZŤAHOV S ČÍNOU

Memorandum, ktoré v Rige popísala štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meagerová má Slovensku priniesť zrýchlenie vzájomného obchodu s najľudnatejšou krajinou sveta

Foto TASR/AP
Dátum 06.11.2016

BRATISLAVA/RIGA 6. novembra (TASR/Extra plus) – Posilnenie vzťahov s Čínou v colnej oblasti, a tým aj zrýchlenie vzájomného obchodu má priniesť memorandum, ktoré v sobotu 5. novembra po stretnutí predsedov vlád 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE16) a Číny v lotyšskej Rige podpísala za Slovensko štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meagerová. Ide podľa nej o výsledok dvojročnej práce.

„Nestačí nám iba infraštruktúra, potrebujeme aj legislatívnu základňu a všetky colné predpisy, ktoré nám umožňujú to, aby výmena medzi Európou a Áziou bola rýchla a zároveň aby sme mali istotu, že tovar, ktorý sa prepravuje z jedného kontinentu na druhý, je bezpečný,“ priblížila. Dohoda podľa nej garantuje takúto spoluprácu obidvoch strán, Číny predovšetkým ako krajiny vývozu a SR ako krajiny vstupu do Schengenského priestoru, ale aj naopak.

V tejto súvislosti Meagerová vyzdvihla význam železničnej prepravy tovarov z Ázie do Európy po tzv. Transsibírskej magistrále. Kým cez more to trvá 45 dní, po železničnej trase, na ktorej sa nachádza aj Slovensko, ide o 10-12 dní. „Je to výrazné zrýchlenie prepravy. Pre čínskeho či európskeho obchodníka je to aj výrazne zrýchlený proces nadobudnutia svojich peňazí z obchodu, ktorý realizuje,“ zdôraznila štátna tajomníčka.

Zároveň však upozornila, že dôležitý je tiež prístup tranzitných krajín na tejto trase, ako sú Rusko, Kazachstan či Ukrajina. Slovensko preto už zorganizovalo stretnutie zástupcov železníc aj finančných správ zo všetkých dotknutých krajín. „Diskutovali sme obsah našej spolupráce, potenciálne problémy, riešenie prípadov, kedy môže dôjsť k porušovaniu práva. Môže ešte nastať situácia, ktorá bude komplikovaná, ale pevne verím, podľa doterajších rokovaní, že výsledok prinesie spriechodnenie toho železničného koridoru, Transsibírskej magistrály,“ dodala Meagerová.