PRAVDA ZVÍŤAZÍ

Ľudia strácajú nádej na zlepšenie a sústreďujú sa už len na obsah peňaženky

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 30.04.2015

Pochádza z Trenčína, vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Novom meste nad Váhom. Je absolventom Vysokej školy Jána Amosa Komenského v Prahe. Od roku 1992 pôsobil vo vrcholových riadiacich pozíciách v slovenských i medzinárodných obchodných spoločnostiach, dnes je predsedom predstavenstva v spoločnosti NECO SK. Na základe svojich vnútorných hodnôt a vzťahu k Slovensku sa rozhodol v roku 2007 vstúpiť do SNS. V októbri 2012 ho zvolili do funkcie podpredsedu SNS, na ktorú, ako sám hovorí, sa prepracoval od radového aktivistu cez predsedu okresnej a krajskej rady. Ako člen SNS bojoval za záchranu základných hodnôt a ideálov tejto strany. Odmietol sa však stotožniť s politikou nového predsedu strany a v októbri 2014 opustil rady národniarov. V decembri 2014 sa rozhodol založiť nový politický subjekt Práca slovenskéhonároda (PSN). Roman Stopka.

Prečo ste zo SNS odišli?

Presadzoval som nevyhnutnosť cieľového programu strany schváleného straníckou základňou, aj potrebu odbúrať nezmyselný avanturizmus čelných predstaviteľov. Podľa mojich predstáv sa má politická strana usilovať o moc na to, aby ju premenila na efektívny systém riadenia štátu na prospech záujmu jeho občanov a ich majetku. Na posilnenie atribútov definujúcich samotný štát. Teda zvrchovanosť, nezávislosť, suverenitu, nedotknuteľnosť jeho hraníc. Som presvedčený, že všetky ciele politickej strany vrátane súkromných záujmov čelných funkcionárov sa musia podrobiť týmto hodnotám a vyvíjané aktivity k nim musia smerovať. Toto som v mene členstva strany presadzoval a dostal som sa do sporu s predsedom a členmi predsedníctva, ktorí neboli zvolení snemom strany, ale povolaní úradujúcim predsedom na vykonanie personálnych čistiek. Takýto postup som odmietal, a preto som aj odišiel.

Potom ste boli necelé štyri mesiace podpredsedom Kresťanskej Slovenskej národnej strany (KSNS), odtiaľ ste tiež odišli...

Áno, odišiel som pre rozpory medzi prezentovanými slovami a skutkami, čo mohol spozorovať aj laik v oblasti propagandistickej i tvorivej pasivity. Blokovala sa tak možnosť politickej práce strany. Strana má byť zdrojom príležitostí pre inteligenciu a tvorivých ľudí, má byť nádejou pre občanov republiky a nie žabou na prameni odpudzujúcou smädných.

SNS je na hranici zvoliteľnosti do NR SR. Neľutujete, že ste odišli? Podpredsednícke kreslo by vám zaručilo popredné miesto na kandidátke...

Je to strana nádeje slovenského národa. Nateraz je však v zlých rukách. Vývojom v medzinárodných vzťahoch bude jej príležitosť veľmi narastať. Keby mala solídny a záväzný konštruktívny program, neobmedzený len kritikou iných, a nesústreďovala sa len na budovanie osobnej prestíže predsedu, mohla byť predurčená vládnuť. Také vedenie strany pohltí a utlmí pronárodný potenciál v republike a dá ho do služieb zákulisných manipulátorov. Tomu treba zabrániť. Osobný prospech ako protihodnota naznačeným stratám je teda neprípustný.

Stali ste sa zakladajúcim členom nového politického subjektu Práca slovenského národa. Čo vás k tomu viedlo, keďže ste odišli z dvoch politických strán?

Možno i ja sám som akousi ukážkou hľadajúceho občana, nespokojného so stavom i rysujúcimi sa perspektívami vývoja v republike. Všimnite si, ako sa potenciálni voliči zbavujú zodpovednosti za riadenie štátu. Sú nespokojní s našou politickou reprezentáciou. Kritika v radoch občanov je obrovská, preto polovica z nich dokonca radšej nechodí voliť. Naproti tomu zas účastníci volieb bývajú veľmi rýchlo nespokojní s predstaviteľmi, ktorých si vybrali. Strán je priveľa a moc delegovaná voličmi sa triešti, to je pravda. Príčina však tkvie v dvojtvárnosti tých strán, ktoré sa ocitli v NR SR či na iných štátnických postoch. Verejnosti sa ukazuje pekná tvárička, hovoria sa nezáväzné ľubozvučné slová a skutky sú pre väčšinu neraz až odpudivé. Odchyľujú sa od pravdy natoľko, že sa jej okľukami vyhýbajú. Verejnosť stráca nádej na zlepšenie stavu a sústreďuje sa už len na obsah peňaženky. A zahraničie nám, napodiv, tlieska. Ľuďom sa hustia do hlavy vznešené heslá, honosné formulácie o demokracii, ľudských právach, ochrane majetku a podobne, ale keďže sa na ich realizáciu nič nevykoná, menia sa na bohapusté, pokrytecké frázy. Podrobnejšie o tom píšeme na našej webovej stránke.

Ste úspešný podnikateľ, tak prečo vstupujete do politiky?

Som Slovák a občan SR. Nie je mi ľahostajná budúcnosť, ktorá sa nám rysuje terajším konaním našich politických predstaviteľov. Keby som sa sám riadil vo svojej práci pravidlami, hodnotami a toľkou nepredvídavosťou následkov, ako je to bežné v spravovaní nášho štátu, určite by som nezaznamenal nijaký úspech. Nie som sám. Sme stmelený kolektív, za ktorý teraz hovorím. Chceme svoje schopnosti, hodnoty, miery charakteru i predstavy venovať našim ľuďom, ich prospechu a formovaniu spoločnej štátnej budúcnosti. Preto sa usilujeme o takú mieru politickej moci, ktorá nám umožní naše predstavy realizovať v štátnom rozmere.

Na vznik strany potrebujete desaťtisíc podpisov. Už ste ich zozbierali?

Nie, zatiaľ sme nenazbierali. Preto voláme o pomoc a usilujeme sa o priazeň rovnako zmýšľajúcich, aby sa aktivizovali na svoj vlastný prospech. Chodíme, píšeme, komunikujeme a presviedčame. Neraz narážame na beznádejné mávnutie rukou tých, čo už na všetko rezignovali. Obrazne povedané, ľudia sa síce zbavili okovov na nohách, ale tie boli akýmsi chytráčením a informačnými manipuláciami prehodené na ich myseľ. Ľudia cítia a tušia pravdu i možné východiská k náprave, ale sú pohodlní konať. Nemáme prostriedky na rozpútanie propagandistických búrok a nebudeme sa nikomu zaväzovať, okrem našich občanov, ich získavaním. Spoliehame sa na aktívnu verejnú podporu energie našich myšlienok, pretože tie pramenia zo záujmu o náš štát a našich občanov. Ak sa tí odhodlajú konať, tak spolu vyhráme.

Voľby do parlamentu budú o necelý rok. Plánujete sa na nich už zúčastniť?

Zotrvačnosť medzi poznaním pravdy, jej prenesením do ľudského povedomia a odtiaľ ku skutkom je v našejspoločnosti časovo priveľká, ale nie beznádejná. Príležitosť sa nám a celej občianskej verejnosti rodí tým intenzívnejšie, čím jasnejšie si ľudia uvedomujú rozdiel medzi pravdou a politikmi,či ich hovorcami prezentovanými stavmi. Sami osebe zatiaľ nie sme v politike nič. Nemáme nijakú politickú moc.Ak získame dostatok podpisov, abysme sa mohli ako politická strana etablovať, potom sa môžeme usilovaťo voličskú podporu. Takže naše plány sú podmienené záujmom občana a jeho vôľou aktívne formovať svoju budúcnosť.

Keby som sa sám riadil vo svojej práci pravidlami, hodnotami a toľkou nepredvídavosťou následkov, ako je to bežné v spravovaní nášho štátu, určite by som nezaznamenal nijaký úspech.

Čo sa skrýva za názvom Práca slovenského národa (PSN)?

V našom geopolitickom priestore nemôžeme zatláčať do pozadia národný prvok, ináč by sme boli vystavení neprekonateľnému tlaku a riziku minimálne zo strany susedov. Všetky okolité štáty sú štáty národné a demokratické. Vychádzali sme z faktu, že v normách demokratického princípu sa rozhodovací proces uskutočňuje väčšinovým princípom. Ak je naozaj demokratický, tak bez utláčania a s rešpektom k ostatným. Takýto jav sme si osvojili. A keďže v štátoch našich rozmerov všetko pochádza z domáceho intelektuálneho a pracovného potenciálu, prácu národa si treba vážiť nadovšetko. Myseľ a ruky určujú základy kvality existencie občanov v štáte. S výsledkami práce treba zaobchádzať starostlivo a efektívne, s veľkou prezieravosťou. Je to najväčšie bohatstvo štátotvorného politika. Ak niekto tento fakt ignoruje a s výsledkami domácej práce šafári rozhadzovačne, je to škodca.

Akého voliča mienite osloviť?

Oslovujeme všetkých pracovitých občanov SR a každého priaznivca, ktorý si ctí svoj štát, Slovenskú republiku a je ochotný splniť voči nej každú občiansku povinnosť, ale zároveň žiada, aby tento štát plnil svoje povinnosti voči svojmu občanovi, rozvíjal a napĺňal svoju zodpovednosť za budúci stav.

Prídu s vami do politiky nové tváre?

Ctíme si rodičov i starých rodičov. Chceme čestne splatiť dlh dožívajúcim generáciám, ale aj ťažiť z ich poznania a skúseností. Vieme však, že budúcnosť v 21. storočí patrí našim deťom a vnukom. Ten svet bude patriť novým technológiám, výzvam i príležitostiam. Politika nie je móda a vami použitý výraz „nové tváre“ môže byť zavádzajúci. Nový a mladý neznamená automaticky tvorivý, pružný či pokrokový. Rovnako starý nemusí byť múdry a skúsený, ale ani skazený či kompromitovaný. Poznám osemdesiatnikov, ktorým by mohli závidieť ich rýdzi charakter a duševnú pružnosť aj tridsiatnici. Kto sa k nám pridá, to ukáže budúcnosť. Zatiaľ sme väčšinou tváre ešte neznáme v politike i masmédiách.

Kto sa môže stať členom strany? Budete mať nejaké podmienky?

Priaznivcom môže byť každý, koho oslovujú naše hodnoty a ciele. Chceme byť pre našich občanov sluhami, pre zahraničie však len spolupracujúcimi partnermi. Neprinášame ani šovinizmus, ani nacionalizmus. Práve naopak, chceme zabrániť tomu, aby si výsledky práce slovenského národa a občana SR prisvojoval chytráčiaci manipulátor, vždy pripravený obviniť z nacionalizmu každého, kto sa mu prieči podvoliť.

Na vznik politického subjektu sú potrebné peniaze. Z akých zdrojov budete financovať stranu?

Vieme, že založiť stranu bez financií je takmer nemožné. Lenže je tiež pravda, že tomu, kto vám peniaze poskytne, budete v mnohom zaviazaní. V tom tkvejú základy budúcej politickej neslobody v rozhodovaní a dokonca aj korupcie. Chceme ukázať aj iné možnosti, ktoré si však vyžadujú viac času a obetavosti. Svojich funkcionárov neplatíme. Náklady redukujeme len na nevyhnutné administratívne poplatky a nenákladné šírenie názorov a zástojov, čo sa dá len ťažko nazvať propagandou, na ktorú je už dnes verejnosť naučená. Bude to cesta veľmi pomalá, a to až dovtedy, kým nezískame väčšie množstvo aktivistov. Sme veľmi vzdialení od bombastických a egocentrických plagátov či megalomanských vystúpení, odkukaných od filmových kulisárov. Pre nezištných aktivistov sme otvorení a vítame každú podporu. Zatiaľ sa romanticky sústreďujeme na slovnú argumentáciu.

Na Slovensku je 156 strán a hnutí, teraz vzniká 11 nových subjektov. Prečo si myslíte, že bude úspešná práve vaša strana?

Budeme úspešní preto, lebo v takmer všetkých existujúcich politických stranách prevláda sebecký záujem priveľkého podielu ich predstaviteľov a sponzorov. Snažia sa koristiť na pracovných výsledkoch občanov a v záujme osobnej zištnosti sa dávajú do služieb monopolov a vlastníkov bánk až do tej miery, že národné bohatstvo a vytvorené výrobné prostriedky sa zo štátu vytrácajú ako voda z prúteného koša. Volič si uvedomuje tento stav a jeho nespokojnosť narastá. A aj keď pomaly, predsa len sa ukazujú ľudia, ktorí sú pre nápravu existujúceho stavu ochotní a odhodlaní aj konať. Hľadajú možnosť vyjadriť svoj názor aktívnejšie ako v pouličných či kaviarenských diskusiách. Odmietajú s ohnutým chrbtom trpne znášať bačovanie zdieračov. A verím, že naše odmietanie nafúknutej propagandy a vytrvalý príklon k pravdivej realite prenikne aj k ľuďom z princípu odmietajúcim voľby.

 

 

Fotogaléria

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.