SLOVENSKO JE ODPADKOVÝ KÔŠ ZÁPADNEJ EURÓPY

Roman Stopka: Slovensko je stále odpadkovým košom produkcie západnej Európy aj ich reťazcového obchodného systému. Pre nich je podstatný zisk, nie záujem občana SR.

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 09.06.2020

Nepriaznivé klimatické podmienky, rekordné sucho, ale aj koronakríza ovplyvňujú ceny potravín v slovenských obchodoch. Výkupné ceny slovenských poľnohospodárskych produktov klesajú, no ceny na pultoch obchodných reťazcov rastú enormným tempom. Spotrebiteľ za tovar často zaplatí až trojnásobne vyššiu sumu, ako reťazce platia pestovateľom a chovateľom za mäso, ovocie či zeleninu. Aké by ste odporúčali riešenia tohto negatívneho stavu pre výrobcov i konečného spotrebiteľa?


Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Najhoršie na tom je, že celý dnešný stav je legálny. Slovensko je stále odpadkovým košom produkcie západnej Európy aj ich reťazcového obchodného systému. Základ celého nášho problému padá na generácie politického vedenia štátu, ktoré vznik takéhoto stavu dovolili. Do Európskej únie sa snažili dostať za každú cenu a podstúpili priveľké a škodlivé ústupky. Tak sa do EÚ ponáhľali, že odmietali názory pronárodných odborníkov a zabudli na múdre české príslovie: Spěchání všeliké toliko pro hovada dobré jest. Zrušili pôvodné a praxou osvedčené štátne potravinárske normy, ale nezaviedli miesto nich nič funkčné, čím by svojho občana chránili. Štát musí mať záujem na zdraví a kvalite obživy svojich občanov. Môže to docieliť prostredníctvom národnej legislatívy, stanovením kvalitatívnych noriem a rozhodným odborným tlakom na ich dodržiavanie. Zdanlivá jednoduchosť. Je však podmienená zvrchovanosťou Slovenskej republiky, ktorá je pod egoistickou kuratelou predpisov EÚ so všetkými následkami na nepripravené domáce prostredie. Pre nich je podstatný zisk, nie záujem občana SR. Bez viny však nie je ani domáci zákazník, ktorý kupuje ponúkanú nekvalitu. Namiesto zničeného vzťahu nášho občana k pôde bude užitočné a potrebné hľadať nový. Príkladom môže byť Poľsko a Maďarsko, ale to sa poľnohospodárstvo, celý potravinársky priemysel, výchova i vzdelávanie spotrebiteľa musí dostať do popredia záujmu našich domácich politikov. Pravda, pád kvality a domácej produkcie nám išiel ľahko a rýchlo, ale budovanie bude chcieť vôľu, prostriedky, odbornosť a isto si vyžiada čas i usmernenú tvorbu podmienok.


Jaroslav Paška
podpredseda SNS

Snahu obmedziť agresívnu cenovú politiku zahraničných reťazcov zavedením štátneho odvodu nám v predchádzajúcom volebnom období zastavila Európska komisia. Lobing akcionárov obchodných reťazcov v Bruseli, masívne podporovaný aj politickými stranami našej vtedajšej opozície (SaS, KDH a SME RODINA), sa ukázal silnejší ako vecné argumenty Slovenskej republiky, poukazujúcej na arogantné správanie reťazcov voči našim drobným pestovateľom a chovateľom. Uzatvorenie hraníc počas koronakrízy však odhalilo aj vážnejší problém. Hneď prvé dni nám ukázali absolútne nedostatočnú potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky, keď niekoľkodňové zastavenie cezhraničnej nákladnej dopravy spôsobilo závažné výpadky základných potravín v mnohých obchodoch. Ukázalo sa, že si vlastnými silami nedokážeme zabezpečiť ani 55 percent spotreby potravín v peňažnom vyjadrení, či 75 percent základných potravín v množstevnom vyjadrení. Slovensko je šiestym najhoršie hodnoteným štátom z pohľadu potravinovej sebestačnosti v EÚ, čo pre nás môže predstavovať vážne problémy v prípade dlhšie trvajúceho rozpadu potravinového trhu počas ekonomických či politických kríz. Našou existenčnou povinnosťou preto musí byť výrazné posilnenie postavenia domáceho pôdohospodárskeho sektora.

ČÍTAJTE TIEŽ: EÚ ZNIČILA SLOVENSKÚ SEBESTAČNOSŤ


Milan Uhrík
poslanec EP, podpredseda ĽS Naše Slovensko

Slovenské poľnohospodárstvo je dlhodobo zanedbané a sú za to zodpovedné všetky doterajšie vlády. Klíma sa tiež evidentne mení, zimy bývajú miernejšie a sucho sa stalo bežným javom. Ak k týmto faktorom pripočítame ešte zdeformovaný distribučný systém, ktorý ovládajú dominantné reťazce, tak skaza poľnohospodárstva a potravinárstva je dokonaná. Recept na zlepšenie stavu vidím v Poľsku, kde vláda podporuje nielen drobný domáci chov, ale aj farmy produkujúce zdravé potraviny (nechcem použiť komerčné označenie bio, pretože to je už tiež sprofanované). Taktiež treba zmeniť zle nastavený systém poľnohospodárskej dotačnej politiky EÚ, ktorý umelo zvýhodňuje západniarov a veľké farmy. Pre Slovensko je priemerná výška týchto dotácií 209 eur/ha, ale napríklad už také Česko dostáva v priemere 246 eur/ha a Maďarsko 257 eur/ha. V takýchto neférovo zdeformovaných podmienkach sa konkurovať skutočne nedá. Preto som sa aj ja pridal k iniciatíve litovského europoslanca Bronisa Ropého, ktorý dlhodobo bojuje za vyrovnanie týchto dotácií. Žiaľ, zo strany ostatných politikov cítim v tejto veci úplnú letargiu. Pritom ide o podstatný determinant určujúci zasadenie nášho poľnohospodárstva v európskom kontexte.


Ľuboš Blaha
poslanec NR SR (Smer-SD)

To, čo v týchto temných časoch páchajú nadnárodné reťazce, je čistý hyenizmus. Zisky im rastú a vyvážajú sa zo Slovenska. A oni gniavia zákazníkov vyššími cenami a výrobcov nižšími výkupnými cenami. Koledujú si. Tu jednoznačne musí nastúpiť štát a stanoviť tvrdé pravidlá – sme vo výnimočnej situácii, a preto treba vážne uvažovať nad reguláciou cien potravín, ochranou výrobcov, posilňovaním družstiev a zoštátňovaním. Slovensko nemôže skákať, ako pískajú nadnárodné korporácie, vykorisťujúce našich ľudí. Už stačilo bezuzdnej globalizácie. Musíme ochraňovať našich výrobcov a poľnohospodárstvo musí byť jednou z priorít, aj vo vzťahu k EÚ – veď Západ našich poľnohospodárov doslova likviduje. Osobité dane na reťazce v minulosti narazili na neoliberálny Brusel, ale štát má v ére koronakrízy väčšie možnosti, ako ochrániť ľudí a našu ekonomiku – nerozumiem, na čo vláda čaká, ekonomika ide dolu vodou a oni absolútne nič nerobia. Práve teraz je ten čas, aby sme hovorili o potravinovej sebestačnosti a štátnej kontrole nad strategickou ekonomikou. Trh problémy v poľnohospodárstve ani životnom prostredí nevyrieši, jedine silný štát. A ako ľavičiar dodávam – silný socialistický alebo sociálny štát.

PRÁVE STE DOČÍTALI ODOMKNUTÝ ČLÁNOK:

 

Ak sa Vám článok páčil a máte naďalej záujem čítať pravdivé a nezávislé texty staňte sa naším predplatiteľom a získajte množstvo výhod:

 

https://www.extraplus.sk/extraplus/predplatne

 

 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.