ŠTÁT JE NA TO, ABY NÁS CHRÁNIL

Štátni zamestnanci napriek COVID-19 dostanú svoj plat a štát za nich zaplatí odvody. Považujete to za spravodlivé voči tisíckam živnostníkov, ktorí musia zaplatiť odvody napriek tomu, že im štát pre pandémiu koronavírusu znemožnil pracovať a získať peniaze na živobytie?

Foto EXTRA PLUS
Dátum 01.04.2020

Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Takéto udalosti umožňujú nazrieť do myslenia a skrytých cieľov politika. Pre skutočného štátnika je to však situácia plná príležitostí pracovať na prospech svojho štátu a jeho občana. Treba podporiť občanov, čo sú síce dnes v núdzi, ale ešte včera svojou prácou plnili štátnu kasu. Núdza, spôsobená štátom nariadenou karanténou, bude narastať. Postihnutí nebudú len, tak ako som aj ja, živnostníci, ale väčšina občanov. Až sa tieseň a bezmocnosť ľudí prejaví vo veľkom, bude to hanba republiky spôsobená neschopnosťou jej predstaviteľov. Štát je na to, aby nás chránil. Tam, kde štát niečo berie, tam musí aj úmernú protihodnotu dať. Ináč je to len prejav bezočivej arogancie v danom čase mocného úradníka. Viete si predstaviť, ako by uspeli s týmito pokusmi v novembri 1989? Nebudem sa však zaoberať povrchnou propagandou. Štátnik by v spoločnosti nemal svojimi opatreniami vytvárať rozbroje, ale harmóniu. Príležitosti na konštruktívne opatrenia existujú. Viac než dosť ich je v oblasti daní. To však predpokladá, že Matovič bude chcieť zachovať schopnosť štátu plnohodnotne plniť svoje funkcie, a nie likvidovať tisíce živnostníkov ako symbol štátnej slobody. Jeho politická moc je záujmovo jednotná s prezidentkou a navyše má ústavnú väčšinu. Ľahko môže nájsť systémové východiská, ale aj ohroziť existenciu Slovenskej republiky. Pre každého, kto si spomenie, koľkí z dnes mocných sa usilovali o samostatnosť SR, bude obava o zachovanie štátu oprávnená. Keďže proces bude dlhodobý a s tvrdými následkami, hádam pochopia viacerí, aké výhody predstavuje štátna zvrchovanosť a nevýhody zas jej absencia.

Jaroslav Paška
podpredseda SNS

Už dnes máme na infekčných oddeleniach desiatky špecializovaných lekárov a sestier, ťahajúcich 12- aj viachodinové smeny 7 dní v týždni, v extrémne nebezpečnom prostredí za štandardný plat, bez akýchkoľvek odmien. Je ich tak málo, že po prudkom náraste počtov nakazených ich už nemá kto vystriedať. Aj preto im štát nariadil pracovať v režime tzv. núdzového stavu, do úplného vysilenia... Na druhej strane máme tisíce ľudí, ktorí sú doma, relaxujú a berú za to plný plat či nemocenské. Neraz dostanú za nerobenie viac ako tie sestry starajúce sa o infekčných pacientov s koronavírusom. Ako sa na to majú tí uťahaní zdravotníci či pokladníčky v obchodoch pozerať? Je viacero profesií, ktoré sú pre zabezpečenie života spoločnosti počas pandémie nenahraditeľné. Sú to špecializovaní zdravotníci, záchranári, opatrovateľky, policajti, ale aj pracovníci zásobovacieho reťazca, dopravcovia, predavačky a pod. Najmä pre nich musí štát teraz vytvoriť podmienky na dobré a bezpečné fungovanie. Keď to zvládne, môže sa začať venovať nastavovaniu odmeňovania, zdaňovania a odvodov v iných oblastiach pracovného trhu. Tie obrovské nespravodlivosti v odmeňovaní za prácu a neprácu! však musí veľmi rýchlo a férovo usporiadať. Inak vláda ťažko ustojí pandémiu i to, čo po nej príde.

Milan Uhrík
poslanec EP, podpredseda ĽS Naše Slovensko

Za spravodlivé to rozhodne nepovažujem. Už v súčasnom stave je zrejmé, že po epidémii príde hospodárska kríza a produktívna sféra pôjde do kolien. To bude mať dosah na podniky, SZČO aj zamestnancov. Všetci budú radi, ak bude vôbec na základné platy, nieto ešte na nejaké odmeny. Okrem toho nastane priepastný výpadok príjmov aj vo verejných financiách. Treba si totiž uvedomiť, že v produktívnej sfére pracuje na Slovensku približne 2,2 milióna ľudí, ktorí výsledkami svojej práce zabezpečujú život zvyšným 3,2 miliónom, z ktorých približne 260-tisíc pracuje vo verejnej správe (tiež sú platení z daní). Ministerstvo hospodárstva už vypracovalo návrh opatrení, ktoré sú síce rozumné, ale je ich málo a sú slabo finančne kryté, takže stačiť nebudú. Štát nemôže prenášať ekonomické následky krízy len na ľudí pracujúcich v produktívnej sfére, ale sám musí s týmito negatívnymi dôsledkami bojovať. Vo výdavkoch štátu je preto potrebné okamžite eliminovať alebo redukovať všetky výdavky, ktoré nesúvisia s udržaním ekonomiky a riešením pandémie, napr. zrušiť nákup stíhačiek a menej dôležitej techniky, znížiť výdavky na predraženú digitalizáciu, znížiť platy a výdavky na politický aparát atď.

Ľuboš Blaha
poslanec NR SR (Smer-SD)

Štát musí v kríze pomôcť všetkým, o tom niet pochýb. Nielen štátnym zamestnancom, ale aj zamestnancom v súkromnom sektore a, samozrejme, malým živnostníkom, ktorí sú tí najzraniteľnejší. Odstupujúca vláda Smeru stihla už len základné sociálne opatrenia a sústredila sa na zdravotné a bezpečnostné riziká, na iné už nemala mandát, no Matovičova vláda bude musieť riešiť sociálnu pomoc štátu a najslabší zamestnanci a živnostníci musia byť prioritou. V Británii napríklad vláda vyhlásila, že bude pokrývať 80 percent príjmov zamestnancov v podnikoch, ktoré sa dostanú pre koronavírus do krízy. Ako ľavičiar som presvedčený, že štát by mal zvážiť zoštátňovanie podnikov, ktoré sú kľúčové pre ekonomiku a nedokážu z dôvodu krízy prežiť. Mám veľké obavy, že pravicová Matovičova vláda, v ktorej majú ekonomické a sociálne opatrenia na starosti neoliberáli ako Sulík či Mihál, nedokáže ľuďom sociálne pomáhať, naopak, bude liať peniaze tým najbohatším.

ČÍTAJTE TIEŽ:

1,9 MILIÓNA ŽIVÍ 3,55 MILIÓNA SLOVÁKOV

Extra plus vyzýva vládu SR odpustiť dane a odvody živnostníkom a malým podnikateľom v ohrození za obdobie piatich mesiacov vzhľadom na krízový stav v Slovenskej republike.

https://www.extraplus.sk/clanok/19-miliona-zivi-355-miliona-slovakov