ŠTÁTNICKÉ GESTO MAREKA MODRANSKÉHO V PROSPECH ADRIANA POLÓNYHO

Marek Modranský: Spojením sa máme reálnu šancu na skutočnú zmenu, ukončenie Lunterovského rodinkárstva v kraji, ukončenie vedenia kraja systémom amatérskych pokusov a škôd, ktoré tu vznikli, ukončenie sporov a nastavenie rozpočtu, aby sa verejné peniaze dostali k ľuďom, a nie k vybraným agentúram.

Foto EXTRA PLUS
Dátum 20.10.2022

Pre voličov v BBSK bol šok, že ste sa vzdali svojej kandidatúry v prospech Adriana Polónyho, čo vás k tomu viedlo?

Do volieb som išiel ako nezávislý kandidát. Od začiatku som tvrdil, že túto kandidatúru myslím vážne, a hlavne svoj  program som si nastavil tak, aby bol splniteľný, adresovaný ľuďom v našom kraji, aby sa zakladal na reálnych dátach.  Chcem, aby sme dokázali dobehnúť veci, ktoré Lunterovci zanedbali vo svojom volebnom období. Sledoval som vývoj počas kampane, pohyb preferencií a som rád, že som získal množstvo sympatizantov. Som im vďačný za podporu. Moje rozhodnutie ukončiť kandidatúru v prospech Adriana Polónyho pramení z toho, že vidím reálne šance, aby práve ten môj program bol naplnený. Mojim cieľom nie sú osobné ambície, tie som dal do úzadia, ale hlavne aby sa môj program stal realitou. Adrian Polóny mi prisľúbil a garantoval, že ako budúci župan začlení môj program a všetky jeho body do svojho programu, pretože v niektorých bodoch sme našli prienik, a to ma ešte viac utvrdzuje v názore, že konám dobre. V prípade, že sa Adrian Polóny stane županom BBSK, mám záruku, že by som mohol byť výkonným členom jeho tímu a podieľať sa osobne na plnení môjho programu. Ľuďom sa nevytrácam z očí, ani program sa nevytráca, odovzdaním svojej podpory jednoducho len nechcem trieštiť hlasy. Spojením sa máme reálnu šancu na zmenu, ukončenie rodinkárstva v kraji, ukončenie vedenia kraja systémom amatérskych pokusov a škôd, ktoré tu vznikli, ukončenie sporov a nastavenie rozpočtu. Môžeme sa venovať tomu, čo ľudia v kraji potrebujú a na tomto bol postavený môj program. 

Marek Modranský: Tým, že som svoju kandidatúru spojil s Adrianom Polónym, ktorý je takisto z môjho fachu, nemám pochybnosti, že to spoločne zvládneme, a že do roka bude zavedená mikrobusová doprava, integrovaná doprava, integrovaný lístok a ostatné výhody pre cestujúcich, ktoré tu už dávno podľa sľubov Lunterovcov pred 5 rokmi mali byť.

Môžete to rozmeniť na drobné, čo ľuďom prinesie spojenie Modranského s Polónym?

Nechcem ľuďom v kraji zvyšovať cestovné, chcem doplniť spoje, doplniť sto mikrobusov, ktoré budú mať cyklonosiče a budú dopĺňať dopravnú obsluhu v každej jednej obci v našom kraji. Sto mikrobusov znamená jeden mikrobus pre zhruba päť obcí v kraji, môže to pomôcť ako dopytová doprava, posilové spoje, sociálny taxík pre obecné úrady, ktoré by veľakrát uvítali takúto službu, len na ňu nemajú peniaze, takže kraj by im aj ľuďom žijúcim v týchto obciach pomohol. Samozrejme, tieto mikrobusy pomôžu aj pri zdravotnej starostlivosti, ak by fungovali ako sociálne taxíky. Okrem zdravotnej a sociálnej starostlivosti boli súčasťou môjho volebného programu témy ako napríklad školstvo a vlastne vo všetkých témach sme sa s Adrianom Polónym stretli. Hlavným cieľom je, aby ľudia v našom kraji skutočne cítili, že tu nejaká samospráva existuje, a že ľuďom pomáha v ich každodenných potrebách. AJ kraj vie pomocť rodinám a domácnostiam k ich lepšej ekonomickej pohode. A dá sa to len správnym hospodárením, a nie plytvaním peňazí na vymyslené projektíky.  

 

Marek Modranský sa narodil v Lučenci, má 43 rokov a s rodinou žije v Banskej Bystrici. Je predsedom Inštitútu verejnej dopravy v Banskej Bystrici. Od roku 2009 bol členom Výkonného výboru UITP (Union Internationale des Transport Publics) v Bruseli a držiteľom certifikátu experta pre oblasť tendrov a uzatváranie zmlúv o výkonoch vo verejnej doprave v rámci EÚ. Po skončení jeho pôsobenia vo Výkonnom výbore v roku 2013 mu bol na svetovom kongrese v Miláne v roku 2015 udelený titul honorárny viceprezident UITP. Keď sa Lunterovci chopili moci v kraji, predstierali, že idú zlepšovať dopravu pre obyvateľov. Ich predvolebná kampaň bola totiž založená najmä na sľuboch o zavedení integrovanej dopravy. Pre splnenie týchto cieľov dokonca oslovili jeho ako odborníka na verejnú dopravu so skúsenosťami priamo v SAD Zvolen či Dopravnom podniku mesta BB. Zastával tam v predchádzajúcich rokoch najvyššie riadiace pozície. Okrem toho plánovali využiť aj jeho zahraničné skúsenosti z prostredia medzinárodného združenia pre verejnú dopravu UITP so sídlom v Bruseli (člen výboru pre regionálnu dopravu).

Aký je medzi vami vzťah?

Poznáme sa viac ako 25 rokov, pracovne a intenzívne celých 20 rokov. Jedenásť rokov som mal možnosť pracovať pod jeho vedením vo firme SAD Zvolen, kde som bol dopravný riaditeľ. Mal som pod sebou 800 ľudí z 1500, ktoré Adrian Polóny zamestnáva. Dnes som jeho kolega, on je predseda predstavenstva, ja som podpredseda predstavenstva SAD Poprad, ktorá zabezpečuje dopravu v podtatranskej oblasti. Stretávame sa tým pádom už dosť dlhú dobu či už v pracovnom alebo v kolegiálnom kontakte ako zástupcovia dopravných spoločností. Preto ma spočiatku prekvapila jeho kandidatúra, ja som  tú svoju avizoval už skôr. Ubezpečujem všetkých, že sme do toho nešli spolu, každý šiel sám za seba, čo potvrdzuje aj moje vzdanie sa a jeho podpory len preto, aby môj program nebol bezcenným šmirákom po voľbách. Takto spolu máme šancu to pre ľudí v kraji presadiť. . Uberám zo svojich osobných ambícií, ale chcem sa zamerať na program a jeho plnenie, zlepšenie pre náš kraj. Presvedčili ma čerstvé výsledky prieskumu, podľa ktorých favorizovaný kandidát Ondrej Lunter vôbec nemá také čísla, ako sa propagovali pred mesiacom, má ich podstatne nižšie a spojením kandidátov, ktorí majú podobné programy, máme v kraji šancu na skutočnú zmenu.

Adrian Polóny na nedávnej tlačovej besede uviedol, že Ondrej Lunter je poraziteľný, ak sa spoja sily, Súhlasíte?

Keď Adrian Polóny verejne vyhlásil výzvu na stretnutie kandidátov, kde sme sa mali možnosť rozprávať sa o prípadnej podpore, zúčastnil som sa, vypočul som si argumenty, ale ešte som nebol rozhodnutý. Čakal som, a o to pozornejšie som sledoval všetko, čo sa týka prieskumov, výsledkov a svojich reálnych šancí. Pred pár dňami som videl aktuálne výsledky prieskumu, ktorý bol pre mňa relevantný a to ma presvedčilo, že už nie je čas hrať sa na egá, ale je čas na skutočnú zmenu.

Slúži vám ku cti, že ste urobili tento krok. Už ste spomenuli Lunterovcov, tam bol zvolený Ján Lunter, ale kraj riadil jeho syn Ondrej. Čo vám najviac prekážalo, na ich úradovaní, ako vnímajú ich podvod na voličoch vnímajú ľudia v kraji? 

Už osem rokov som poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a prostredie samosprávy mi nie je cudzie. Keď sa v roku 2017 konali voľby, kde sa rozhodovalo medzi Mariánom Kotlebom a Jánom Lunterom, pozorne som to sledoval a osobne som fandil Lunterovi, pretože sa mi zdalo, že to bude zmena k lepšiemu. Dokonca som mal možnosť ako odborník na verejnú dopravu spracovať pre kraj aj programové priority, ktoré hneď v marci po troch mesiacoch ich vlády aj schválili na zastupiteľstve VÚC. Krátko po ich nástupe som však začínal cítiť vady v organizácii, v prístupe k práci, k zamestnancom na úrade a vyvrcholilo to tým, že namiesto sľubovanej integrovanej dopravy sa neposunuli ani o milimeter, ale rozhádali sa aj s tunajšími dopravcami. Príčinou toho bolo ich nesprávne a amatérske rozhodnutie, spochybňovanie zmluvných vzťahov s domácimi dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec, až to prerástlo do súdnych sporov. Sami si týmto babráctvom zablokovali cestu robiť niečo pre ľudí. Od samého začiatku som ich varoval, nech sa do týchto sporov nepúšťajú, a nech sa radšej snažia dohodnúť a otvorene povedať dopravcom, aké majú zámery a či nájdu šancu rýchleho presadenia vo forme dodatku alebo inej dohody. Namiesto rokovania išli tvrdo, arogantne a podpásovo uštedrili úder dopravcom, zažalovali ich a čakali márne na priaznivý výsledok súdu. Po troch rokoch dal krajský súd za pravdu dopravcom, presne tak, ako som predpokladal a Lunterovci utrpeli finančné fiasko. Právnici stáli niekoľko miliónov eur, ktoré musíme uhradiť z verejných peňazí za ich vlastné chyby. Právne sa však musela brániť aj druhá strana, takže to sú ďalšie trovy. Popri tom zameškali rozvoj verejnej dopravy. Jediná zmena, ktorá sa udiala za päť rokov v prospech ľudí vo verejnej doprave, bola aj z mojej iniciatívy, keď som zvolal dopravcov, aby sa dohodli na spoločnej integrácii a krátko po tomto stretnutí došlo k spojeniu dopravných kariet medzi SAD Zvolen a SAD Lučenec, aby cestujúci mohli cestovať u jedného alebo u druhého dopravcu s tou istou kartou. Lunterovci ani na tomto nemajú štipku zásluh. Venovali sa iným činnostiam, agentúram, marketingu, čím odčerpávali peniaze z kraja, a s týmto spôsobom vedenia kraja som nesúhlasím.

Tým, že ste sa vzdali v prospech Polónyho, budete sa s ním aktívne zúčastňovať stretnutí, pôjdete do boja ruka v ruke?

Určite to bude aktívna podpora. Prebratím programu chcem byť stále jeho súčasťou, budem sa za to osobne zaručovať voličom. Keď dajú hlas Polónymu, akoby ho dali mne. Ak budeme lavírovať, skončí to kandidátom, ktorého tu máme aj dnes a ktorého vláda sa niesla v duchu babráctva, amaterizmu a rodinkárstva. Na druhej strane máme kandidáta, za ktorým je Marek Modranský, ktorý sa v prospech neho vzdal svojej kandidatúry a bude ho po odbornej aj politickej stránke plne podporovať. Hlas ľudí Polónymu bude akoby hlas pre mňa,  akurát teraz chceme v tom tandeme ísť na istotu, keďže voľby sú jednokolové a my to musíme vyhrať, ak chceme zmenu.

Ako sa hospodárilo na BBSK pod vedením Lunterovcov?

Čo sa týka hospodárenia na župe, vidím tam obrovské chyby a nedostatky, ktorých sa Lunterovci počas týchto piatich rokov dopúšťali. Jednak zamestnávanie neprimerane vysokého počtu ľudí, ktorí nemajú žiadne výsledky práce (česť výnimkám), čím nechcem nikoho uraziť ani hádzať všetkých do vreca, ale podľa mne dostupných informácií nepodávajú mnohí z nich takmer žiadne výkony, skôr je pochybnosť, či niektorí vôbec niečo robia pre župu. Odhad týchto mzdových nákladov je 6-9 miliónov eur ročne navyše oproti počtom zamestnancov na iných župách na Slovensku. Čo sa týka integrovanej dopravy, v rozpočte majú dva milióny eur na integrovanú dopravu, pritom táto skupina 11 ľudí netvorí nič, 2 milióny eur môžeme s Polónym použiť hneď v budúcom roku na nákup 25 mikrobusov alebo investovať do zamestnania 30 vodičov alebo 30 zdravotných sestier v našom kraji, ktoré určite budú osožnejšie ako 11 úradníkov, od ktorých nemáme žiadny papier ani hmatateľný výsledok o ich práci. Toto bude rozdiel v hospodárení župy, ktorý ideme po 29. októbri 2022 nastaviť.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.