TURBULENCIE V SNS

Nezhody s vedením stáli kreslo popredných funkcionárov v Prešovskom kraji

Foto TASR/ANDREJ GALICA, ARCHÍV
Dátum 31.07.2017

Počas predsedníctva Andreja Danka pôsobila Slovenská národná strana doteraz monoliticky. O akýchkoľvek vnútorných diskusiách, ktoré v nej za posledné roky prebiehali, sa verejnosť veľa nedozvedela. Dankova SNS nezažívala masové odchody alebo medializované nezhody medzi predsedom a dôležitými straníkmi, ako je to napríklad v prípade pravidelných dišpút Richarda Sulíka s Martinom Poliačikom. No posledné udalosti ukázali, aké postupy volí vedenie SNS pri porušení straníckej disciplíny.

Koniec idylky

Kameňom úrazu sa v prípade prešovských národniarov stala príprava na voľbu predsedu samosprávneho kraja. Krajská organizácia si za  kandidáta na župana zvolila svojho predsedu Eduarda Markoviča. Predsedníctvo SNS si však bez ohľadu na to vybralo vlastného kandidáta – primátora Svitu Miroslava Škvareka. Krajská organizácia SNS na tento krok reagovala listom ministerstvu vnútra, keďže podľa Markoviča porušil Danko stanovy. Na medializáciu tejto skutočnosti vedenie národniarov reagovalo odvolaním Markoviča, dvoch krajských podpredsedov a okresnej predsedníčky vo Svidníku. Podľa Markovičovej verzie bol odvolaný za kritiku krokov vedenia. Pre Nový čas povedal: „Dôvodom odvolania bol fakt, že som na toto poukázal na krajskej rade v Levoči a okresným predsedom som povedal, že bolo hrubé porušenie stanov, pretože kandidátov na predsedov do VÚC schvaľuje krajská rada. Práca ľudí u nás v kraji bola ponížená, pretože o výsledku sa aj tak rozhodlo v Bratislave.“ Vedenie to vidí inak a Markovič bol podľa riaditeľky kancelárie predsedu národniarov Zuzany Škopcovej odvolaný nie pre samotnú kritiku, ale preto, lebo vraj poškodil meno SNS. „Pán Markovič bol riadne pozvaný na predsedníctvo SNS, aby vysvetlil svoj postoj. Súčasne ako člen strany vie, že máme ústrednú kontrolnú a revíznu komisiu. Tam sa mohol posťažovať v rámci strany,“ komentovala situáciu Škopcová. Členom v regiónoch sa tak dostáva jasný signál, že v prípade verejnej kritiky počínania vedenia môžu veľmi rýchlo prísť o svoju pozíciu. Z prešovských krajských funkcionárov sa stali exemplárne prípady. Podobne skončil aj okresný predseda SNS v Trnave Patrik Zvonár. Hovorí, že dodnes nevie, prečo bol bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia či vysvetlenia odvolaný. Danko vraj stranu vedie ako autokrat a o jeho rozhodnutiach sa jednoducho nediskutuje.

Potlačená rebélia

Vyzerá to tak, že sa situácia u prešovských národniarov medzičasom skonsolidovala. Nové vedenie na čele s Jánom Krišandom médiám odkazuje, nech svoje otázky smerujú na ústredie strany. Taktiež odvolaný krajský podpredseda Patrik Františka sa nám k záležitosti odmietol vyjadriť. Viac svetla by mohol do situácie vniesť Eduard Markovič, ktorý medzičasom odcestoval na dovolenku. Situáciu však komentovala niekdajšia výrazná osobnosť národniarov Anna Belousovová: „Danko spolu s koaličnými partnermi chcú meniť zákon o politických stranách a prikazovať, koľko členov a organizácií má mať politická strana. Za jeho pôsobenia však boli stanovy SNS zmenené tak, že celá členská základňa nemá nijakú rozhodovaciu právomoc! 

Danko vraj stranu vedie ako autokrat a o jeho rozhodnutiach sa jednoducho nediskutuje.

Nerozhodujú vôbec o ničom a ich názor nič nezaváži. Stanovy sú nedemokratické, pretože o všetkom de facto rozhoduje len jeden človek – Danko. Ostatní sú tam len do počtu. Ak by sme žili v právnom štáte, táto strana by musela byť už zakázaná, pretože zákon o politických stranách jasne definuje, že súd by mal skončiť činnosť strany, ktorej stanovy sú nedemokratické. Tu je už však možné všetko. Aj to, že na čele zákonodarného zboru sedí človek, ktorý si zo zákonov robí dobrý deň.“ V rozhovore pre Extra plus Belousovová už dávnejšie tvrdila, že Andrej Danko sa stal v roku 2010 podpredsedom strany v rozpore so stanovami: „Mimochodom, Andrej Danko bol na sneme ako Slotov osobný hosť, nie ako delegát, čiže je otázne, či mal vôbec právo kandidovať, lebo boli porušené stanovy.“ Aj sám odvolaný krajský predseda pritom uznal, že podobné praktiky v SNS napriek všetkým výhradám nefungovali ani za Jána Slotu. Vtedy vraj nehrozilo, že ak sa regionálna štruktúra nejako rozhodne, z Bratislavy jej verdikt direktívne zmenia.

Nedemokratické praktiky

Markovič Novému času okolnosti svojho odvolania opisoval najmä ako zlyhanie komunikácie s Andrejom Dankom: „Myslím si, že toto rozhodnutie nebolo spravodlivé, pretože si mohol nájsť čas aspoň na to, aby si ma zavolal a povedal: ‚Počuj, Edo, je tu vyšší princíp a na kandidátke musí byť primátor Škvarek, pretože to a toto chceme robiť v budúcnosti.‛ Mal mi to dať jasne najavo! Chodím na každé predsedníctvo ako krajský predseda a nedokáže mi medzi štyrmi očami vysvetliť, prečo ho tam dal!“ V takomto scenári by prešovskí funkcionári neprišli o svoje miesta, no rovnako by šlo len o presadenie Dankovej svojvôle. Ten chce prinútiť strany, aby mali na kandidovanie do národnej rady predpísaný minimálny počet členov a vybudované regionálne štruktúry, no zdá sa, že vôľu svojich vlastných regionálnych orgánov je pripravený bez problémov ignorovať.

Danko chce prinútiť strany, aby mali na kandidovanie do národnej rady predpísaný minimálny počet členov a vybudované regionálne štruktúry, no zdá sa, že vôľu svojich vlastných regionálnych orgánov je pripravený bez problémov ignorovať.

Markovič takéto vodcovské správanie kritizuje s tým, že členskú základňu demotivuje, keď o všetkom rozhoduje jeden človek. Richard Sulík preto Danka označil za demokratického pozéra, ktorý na jednej strane vyzýva opozičné subjekty na zvýšenie vnútrostraníckej demokracie, no v SNS má počas svojho funkčného obdobia absolútnu moc. Medzi kritické body patrí napríklad skutočnosť, že snem strany môže podľa stanov zvolať iba jej predseda spravidla raz za štyri roky. Členmi predsedníctva sú okrem podpredsedov a ústredného tajomníka vymenovaného samotným predsedníctvom taktiež len tí, ktorých kooptuje predseda. Má dokonca kontrolu aj nad mediálnymi vystúpeniami všetkých členov, ktorí by bez jeho poverenia teoreticky ani nemali v celoštátnych médiách vystupovať, keďže stanovy mu jeho právomoc v tejto oblasti definujú nasledovne: „V zastúpení SNS sa zúčastňuje na celoštátnych televíznych a rozhlasových besedách, poskytuje rozhovory a dáva články do printových médií. Touto činnosťou môže poveriť ktoréhokoľvek člena SNS.“ Predseda SNS má teda silnú kontrolu nad fungovaním svojej strany a na udržaní tejto kontroly mu zjavne záleží.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.