ŠKOLSTVO

PRÍSTUP K TEHOTNÝM ŠTUDENTKÁM A ŠTUDENTOM S DEŤMI NA VŠ SA ZMENÍ

Dátum 12.06.2024

Na vysokých školách sa upraví prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Zmeny sa dotknú aj študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov. Novelizácia sa týka najmä učebných plánov, prerušení štúdia a platenia školného.

MIKLOŠKO: MOBILY OVPLYVŇUJÚ ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY, POZORNOSŤ, SOCIÁLNE INTERAKCIE AJ DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ

Dátum 05.04.2024

Reguláciou mobilných telefónov na základných školách sa vytvorí koncentrovanejšie a interaktívnejšie učebné prostredie. Deti sa tak budú môcť sústrediť na učenie a osobný rast bez rušivých elementov informoval o tom komisár pre deti Jozef Mikloško Aby deti vedeli, ako zodpovedne využívať technológie. Je správne, že ministerstvo poňalo túto problematiku komplexne, dodal.

DRUCKER: ZÁKLADNÉ ŠKOLY BUDÚ MAŤ ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE MOBILOV

Dátum 04.04.2024

Pre prvý až tretí ročník základných škôl bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy. Od štvrtého ročníka bude mať výnimku v prípade, ak si používanie mobilného telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program, informoval o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

DRUCKER: MOHLI BY SME ZAVIESŤ ELEKTRONICKÉ MATURITY A TESTOVANIE 9

Dátum 21.03.2024

Elektronické maturitné skúšky a Testovanie 9 by sa na Slovensku mohli zaviesť od roku 2026. Na niektorých školách už od budúceho roka. Uviedol to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker s tým, že ide o záväzok Plánu obnovy a odolnosti SR. Ja som zástancom elektronického testovania, poznamenal Drucker a vyzdvihol jeho transparentnosť.

DRUCKER: UČITEĽOM BUDÚ VYPLÁCANÉ REGIONÁLNE PRÍSPEVKY, PRVÝ MÁ BYŤ V APRÍLI

Dátum 14.03.2024

Ako minister školstva avizoval, výška regionálneho príspevku sa určí na základe porovnania platov pedagogických a odborných zamestnancov s priemerným platom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v oblasti.

MIKLOŠKO: CELOPLOŠNÁ REGULÁCIA MOBILOV V ŠKOLÁCH JE NEVYHNUTNÁ

Dátum 06.02.2024

Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje za nevyhnutné pristúpiť k celoplošnej regulácii mobilov v základných a stredných školách. Zlepšila by sa tým podľa neho výučba aj ochrana detí, napríklad pred kyberšikanou. Doterajšiu formu, ktorá prenecháva reguláciu mobilov na jednotlivé školy, považuje za nedostatočnú a nesystémovú.

REZORT ŠKOLSTVA NEUVAŽUJE O REGULÁCII DOMÁCICH ÚLOH

Dátum 05.02.2024

Rezort školstva v súčasnosti neuvažuje o zvýšení miery regulácie v oblasti domácich úloh. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripomenulo, že problematiku domácich úloh neupravuje ani štátny vzdelávací program, ani žiadny legislatívny dokument. 

ŠAJGALÍK: ÚROVEŇ VZDELANIA NA UNIVERZITÁCH RAPÍDNE KLESÁ

Dátum 14.01.2024

Počet študentov študujúcich vedecké disciplíny orientujúce sa na tvrdé vedy rapídne klesá. Aby sa dostalo viac študentov na prírodovedné a technické univerzity, často sa nepožadujú vstupné pohovory z matematiky a je prijatý každý. To sa vždy odrazí na úrovni vzdelávania univerzít, uviedol to predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

DRUCKER: UKRAJINSKÉ DETI, ŽIJÚCE V SR, JE POTREBNÉ UČIŤ SLOVENSKÝ JAZYK

Dátum 01.01.2024

„Za prvoradé, čo potrebujeme a čo má byť v záujme SR, je učiť ukrajinské deti slovenský jazyk,“ skonštatoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker. Tak sa podľa neho vytvorí vyššia šanca na ich uplatnenie a integrovanie na Slovensku, čo môže prispieť aj k zlepšeniu ekonomiky.

DRUCKER CHCE ODMEŇOVAŤ ŠKOLY ZA KVALITU, NIE LEN ZA POČET ŠTUDENTOV

Dátum 26.12.2023

Jeden z ukazovateľov, na ktoré bude viazané financovanie vysokých škôl, môže podľa ministra školstva Tomáša Druckera zahŕňať napríklad uplatnenie absolventov na trhu práce.

Stránky