ŠKOLSTVO

MIKLOŠKO: CELOPLOŠNÁ REGULÁCIA MOBILOV V ŠKOLÁCH JE NEVYHNUTNÁ

Dátum 06.02.2024

Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje za nevyhnutné pristúpiť k celoplošnej regulácii mobilov v základných a stredných školách. Zlepšila by sa tým podľa neho výučba aj ochrana detí, napríklad pred kyberšikanou. Doterajšiu formu, ktorá prenecháva reguláciu mobilov na jednotlivé školy, považuje za nedostatočnú a nesystémovú.

REZORT ŠKOLSTVA NEUVAŽUJE O REGULÁCII DOMÁCICH ÚLOH

Dátum 05.02.2024

Rezort školstva v súčasnosti neuvažuje o zvýšení miery regulácie v oblasti domácich úloh. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripomenulo, že problematiku domácich úloh neupravuje ani štátny vzdelávací program, ani žiadny legislatívny dokument. 

ŠAJGALÍK: ÚROVEŇ VZDELANIA NA UNIVERZITÁCH RAPÍDNE KLESÁ

Dátum 14.01.2024

Počet študentov študujúcich vedecké disciplíny orientujúce sa na tvrdé vedy rapídne klesá. Aby sa dostalo viac študentov na prírodovedné a technické univerzity, často sa nepožadujú vstupné pohovory z matematiky a je prijatý každý. To sa vždy odrazí na úrovni vzdelávania univerzít, uviedol to predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

DRUCKER: UKRAJINSKÉ DETI, ŽIJÚCE V SR, JE POTREBNÉ UČIŤ SLOVENSKÝ JAZYK

Dátum 01.01.2024

„Za prvoradé, čo potrebujeme a čo má byť v záujme SR, je učiť ukrajinské deti slovenský jazyk,“ skonštatoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker. Tak sa podľa neho vytvorí vyššia šanca na ich uplatnenie a integrovanie na Slovensku, čo môže prispieť aj k zlepšeniu ekonomiky.

DRUCKER CHCE ODMEŇOVAŤ ŠKOLY ZA KVALITU, NIE LEN ZA POČET ŠTUDENTOV

Dátum 26.12.2023

Jeden z ukazovateľov, na ktoré bude viazané financovanie vysokých škôl, môže podľa ministra školstva Tomáša Druckera zahŕňať napríklad uplatnenie absolventov na trhu práce.

DRUCKER: UČITELIA MUSIA PRACOVAŤ S DEŤMI INAK AKO DOTERAZ

Dátum 25.12.2023

Predtým vo vyučovaní na ZŠ prevládali prednášky a skúšanie. Cieľom kurikulárnej reformy je však zapojiť deti do vzájomnej interakcie a menej ich učiť naspamäť.

DRUCKER: ZA ZLÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV JE AJ PANDÉMIA

Dátum 23.12.2023

Tomáš Drucker, minister školstva Hlas-SD: Za veľký problém považujem jazykovú gramotnosť. Deti často nevedia pochopiť písaný text. V dôsledku COVID-19 boli nielen na Slovensku, ale aj v ostatných OECD krajinách pozatvárané školy, dištančné vzdelávanie a tak ďalej. 

PS TVRDÍ, ŽE VLÁDE NEZÁLEŽÍ NA ŠKOLÁCH A VZDELANÍ

Dátum 21.12.2023

Štátny rozpočet na budúci rok v oblasti školstva ukazuje, že vzdelávanie nie je pre vládu prioritou. Tvrdí to hnutie Progresívne Slovensko (PS). Upozorňuje, že rozpočet nič nemení napríklad na tom, že platy učiteľov nedosahujú výšku platov iných vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.

DRUCKER CHCE ÚZKO SPOLUPRACOVAŤ SO SAMOSPRÁVAMI

Dátum 11.12.2023

Medzi projektmi, ktoré si vyžadujú spoluprácu so samosprávami, minister spomenul zavedenie normatívneho financovania materských škôl, efektívnejšie financovanie základných a stredných škôl, zavedenie podporných opatrení pre žiakov a kvalitnejšie vzdelávanie detí z prostredia generačnej chudoby. 

PS: ZA NEGATÍVNE VÝSLEDKY TESTOVANIA ŽIAKOV MÔŽU DLHODOBÉ ZLYHANIA POLITICKÝCH ELÍT

Dátum 06.12.2023

Poslankyňa a bývalá hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová doplnila, že výsledky testovania nie sú chybou žiakov ani učiteľov, ale systémové zlyhanie. „Dôvodom sú časté politické zmeny vo vedení ministerstva školstva, neschopnosť dlhodobej kontinuity pri implementácii strategických zámerov a závažný investičný dlh.“

Stránky