ŠKOLSTVO

V BRATISLAVE SA ZAČÍNA ZODPOVEDNÝ PROTEST ZA SLOBODNÉ UNIVERZITY

Dátum 16.11.2021

Akademická obec žiadala o stiahnutie novely zákona o vysokých školách. Podľa nich nezodpovedá tomu, čo sa dohodlo na kontaktnej skupine a nereflektuje jej požiadavky. Najzásadnejšie výhrady smerujú k porušeniam akademických slobôd, napríklad k zmene voľby rektora či postaveniu dekana aj presunu niektorých kompetencií akademického senátu.

KRITIZOVANÚ NOVELU O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH GRÖHLING STIAHNUŤ NEPLÁNUJE

Dátum 16.11.2021

Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je v súčasnosti v platnom znení zákona možnosť politizácie omnoho väčšia, pričom v ich návrhu sa dosah ministerstva zásadne obmedzuje. 

GRÖHLING DÁ ŠKOLÁM 20 MILIÓNOV EUR

Dátum 12.11.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytne školám 20 miliónov eur na modernizáciu a úudržbu. Každá základná a stredná škola dostane finančné prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov.

ŠKOLY VRAJ ČAKAJÚ VEĽKÉ ZMENY

Dátum 09.11.2021

Prezidenta SR Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona. Bude sa meniť napríklad maximálny počet žiakov v triedach, ale zavedie sa aj nový pojem ,,národnostná trieda".

GRÖHLING: ŽIACI TRPIA PRETO, LEBO SA DOSPELÍ NECHCÚ DAŤ ZAOČKOVAŤ

Dátum 06.11.2021

Minister školstva Branislav Gröhling: Toto obdobie nie je ľahké, ale dočasné zatvorenie škôl situáciu nevyrieši. Pretože o pár dní budeme v rovnakej situácii. Jediný, kto môže pandemickú situáciu zlepšiť, sú dospelí. A to tak, že sa dajú zaočkovať a nebudú plniť lôžka v nemocniciach. 

VYSOKOŠKOLÁCI BUDÚ PROTESTOVAŤ PROTI NOVELE VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Dátum 04.11.2021

Poslucháči Filozofickej fakulty UK v Bratislave ohlásili protestný Pochod za slobodné vysoké školy, ktorý zorganizujú 10. novembra o 14-tej hodine. Sprievod bude postupovať po bratislavských uliciach. 

GRÖHLING: FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ BY SA MALA VYUČOVAŤ AKO SAMOSTATNÝ PREDMET

Dátum 23.10.2021

Finančná gramotnosť by sa na školách mohla učiť ako prierezová téma v rámci rôznych predmetov. Nie je vylúčené, aby si základné a stredné školy vytvorili samostatný predmet "finančná gramotnosť" v rámci disponibilných hodín.

GRÖHLING: DĹŽKA EXTERNÉHO ŠTÚDIA SA SKRÁTI

Dátum 22.10.2021

Reforma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR má priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či skrátenie externého štúdia.

GRÖHLING: UČITEĽOV BUDÚ VZDELÁVAŤ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

Dátum 21.10.2021

Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga oficiálne nastáva reformný skok v školstve. Jedným z cieľov reformy obsahu vzdelávania je prispôsobiť učivo 21. storočiu a odstrániť prílišné memorovanie poučiek. Pozornosť sa má presunúť na rozvoj schopností, kritického myslenia a digitálnej, environmentálnej či finančnej gramotnosti u žiakov. 

GRÖHLING CHCE ZVYŠOVAŤ UČITEĽSKÉ PLATY

Dátum 18.10.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling poukázal na to, že učitelia boli počas pandémie jedni z najvyťaženejších, a preto chce pre nich vybojovať zvýšenie platov. „Som hrdý na to, ako sa za pochodu naučili nové veci a zvládli dištančné vzdelávanie. Veľa z nich si navyše vypočulo množstvo urážok a útokov či hrozby trestným konaním pre rúška a opatrenia."

Stránky