VYDAVATEĽSTVO TORDEN

PRAVDA JE V KNIHÁCH

Dátum 01.08.2022

Cieľom vydavateľstva TORDEN je prinášať nové poznanie a kritický pohľad na rôzne oblasti naprieč celou spoločnosťou