Eva Zelenayová

MRAKY NA POLITICKOM NEBI

Dátum 01.07.2015

Vládnutie zlepenca ideologicky protirečivých strán bolo divadelným predstavením v réžii neznámych autorov

LIBERÁLNE VERZUS KONZERVATÍVNE MÉDIÁ

Dátum 31.03.2015

Po legislatívnom zakotvení genderizmu budú kresťanské hodnoty považované za extrémizmus.