MIROSLAV RADAČOVSKÝ

RADAČOVSKÝ: ZRUŠENIE BENEŠOVÝCH DEKRÉTOV BY ZNAMENALO KATASTROFU NA JUHU SLOVENSKA

Dátum 18.08.2021

Miroslav Radačovský: Skupina poslancov EP zaslala EK otázku, týkajúcu sa Benešových dekrétov, ktoré "diskriminujú" etnických Nemcov a Maďarov na Slovensku, mali byť zbavení občianstva a majetku, mali sa zaviesť nové pravidlá ako nútená práca, ktorá vraj vážne porušila základné ľudské práva týchto postihnutých ľudí.

Stránky