ČAPUTOVÁ VYZÝVA NA SPOLUPRÁCU S RÓMAMI

Dnes si v Európe uctievame pamiatku 500-tisíc obetí rómskeho holokaustu.

Text FACEBOOK
Foto ARchív
Dátum 02.08.2020

Príspevok uverejnila na svojom Facebooku Zuzana Čaputová 2. augusta 2020.

Dnes si v Európe uctievame pamiatku 500-tisíc obetí rómskeho holokaustu. Je tomu 76 rokov, kedy došlo k masovému vyvraždeniu posledných 2 900 Rómov v plynových komorách Auschwitz-Birkenau. 
Rómsky holokaust a jeho nepredstaviteľné hrôzy, ktoré sa vryli do osudov a pamätí konkrétnych ľudí, rodín a komunít, nemôžu zostať zabudnuté. Je našou spoločenskou povinnosťou ich poznať a pripomínať si.

Súdržnú a tolerantnú spoločnosť vybudujeme, len ak dobre porozumieme tomu, aké jednoduché a nesmierne nebezpečné je kvôli odlišnosti zbaviť menšinu jej ľudského rozmeru a zneužiť predsudky na ospravedlnenie verbálneho a fyzického násilia či v najextrémnejšej podobe aj genocídy. Práve dnes, keď si pripomíname tragédie rómskeho holokaustu, je povinnosťou verejných autorít rázne odmietnuť prejavy nenávisti smerujúce voči akejkoľvek skupine, či už z dôvodu rasy, etnicity, náboženstva alebo sexuálnej orientácie. A postaviť sa za všetkých, ktorí aj dnes takéto prejavy nenávisti zažívajú.

Sme v tom spolu, s Rómami a Rómkami, preto musí byť naša spolupráca postavená na rovnocennom partnerstve. A tento princíp musí byť cítiť v celej našej spoločnosti – Rómovia sú predsa jej plnohodnotnou súčasťou.
Všetci spolu žijeme v jednom svete. Savore jekhetane dživas pre jekh luma.

Nezabúdajme. Ma bisteras. 

Foto: Pamätník rómskeho holokaustu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, osadený z iniciatívy občianskeho združenia In Minorita v roku 2005