OSUDY ŠTÁTOV V RUKÁCH ŽIEN

Jana Vaľová: Kariéra a rodinný život by mali vďaka efektívne vytvoreným podmienkam v štáte kráčať ruka v ruke

Foto ARCHÍV
Dátum 12.10.2018

Úloha žien v spoločnosti rastie a ženy sú dnes mimoriadne dôležitou hnacou silou sveta. To bola ústredná myšlienka druhého ročníka Euroázijského samitu žien, ktorý sa uskutočnil koncom septembra v Petrohrade. Na tomto obrovskom, celosvetovo významnom podujatí sa zúčastnilo približne dvetisíc žien zo 110 krajín sveta. Slovo a priestor dostali političky, vedkyne, podnikateľky a podnikateľky nielen z Európy a Ázie, ale aj z Afriky, Austrálie a Ameriky. Slovensko malo svoje zastúpenie v osobe poslankyne Národnej rady SR a primátorky Humenného Jany Vaľovej.

Putin a ženy​

Význam žien a ich úlohu v spoločnosti treba prehodnotiť, povedala si ešte v roku 2015 predsedníčka Federálnej rady Ruskej federácie Valentina Matvijenko a prišla s myšlienkou euroázijského ženského samitu. Dámy z celého sveta mali riešiť otázky rovnosti, možnosti práce a vzdelávania, ale aj vplyv žien na udržanie svetového mieru. Pilotné fórum však hneď na prvý pokus prerástlo očakávaný význam i formát a septembrový druhý ročník tento trend iba potvrdil.

Plenárne zasadnutie poctil svojím vystúpením aj ruský prezident Vladimir Putin. „V histórii je veľa výnimočných príkladov, keď ženy prevzali zodpovednosť za najdôležitejšie rozhodnutia o osude všetkých štátov a národov,“ vyhlásil Putin. Ženy sa podľa hlavy Kremľa čoraz úspešnejšie presadzujú v mnohých priemyselných odvetviach a zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri posilňovaní mieru a bezpečnosti. „Pre ženy je absolútne prirodzené riešenie hlavných sociálno-ekonomických a humanitárnych problémov,“ vyzdvihol ruský prezident.

Futbalová prezidentka

Zástupkyňa Slovenska Jana Vaľová sa zapojila do diskusie o úlohe a význame žien v politike. „Žena nemôže byť len matkou, alebo len političkou. Kariéra ženy a matky by mala vďaka efektívne vytvoreným podmienkam v štáte kráčať ruka v ruke,“ hovorí humenská primátorka, ktorá z vlastnej skúsenosti vie, že skĺbiť úlohy matky s povinnosťami političky je často mimoriadne náročné.

Jana Vaľová s Valentinou Matvijenko, predsedníčkou Federálnej rady Ruskej federácie

Asi neprekvapí, že na podujatí, zdôrazňujúcom čoraz širšie uplatňovanie sa žien v doteraz mužských pozíciách, zožala slovenská poslankyňa úspech a uznanie za svoju zatiaľ ešte stále netradičnú funkciu – je totiž prezidentkou humenského futbalového klubu. „Nepopieram, že táto moja funkcia je viac  symbolická ako futbalová – hráčov do zostavy naozaj nevyberám, hoci mám tento šport ako fanúšička veľmi rada,“ hovorí s úsmevom Jana Vaľová. Jej prezidentovanie je predovšetkým vyjadrením významu a podpory, ktorú tomuto športu mesto Humenné poskytuje, a má najmä kontrolnú funkciu.

Šport alebo zlo za peniaze?​

Zadarmo úradujúca prezidentka však pripomína obrovský význam športu pre zdravý vývoj našich detí a mládeže. „Nemusí to byť len futbal, napokon, v Humennom výrazne podporujeme aj hokej a množstvo ďalších športov. Ide však predovšetkým o zmysluplné využitie voľného času detí, ktoré sa pri športe fyzicky vyvíjajú, učia sa zmyslu pre kolektív a fair play a nepresedia všetky voľné chvíle za počítačom,“ dodáva humenská primátorka.

Tauridský palác - miesto konania fóra

O nebezpečenstve sociálnych sietí pre deti nehovorí Jana Vaľová náhodou. Aj kolegyne z Ruskej federácie ju v neformálnych diskusiách upozornili na narastujúce riziko závislosti mladých ľudí od webových stránok a sociálnych sietí. „Rodičia sa prestávajú venovať deťom, dospievajúcej mládeži a umožňujú im celé hodiny presedieť za počítačmi na sociálnych sieťach. Nečudujme sa potom, že sa z nich stávajú novodobí žoldnieri, ochotní za pár eur vypisovať anonymné dehonestujúce príspevky na určené obete alebo vytvárať stránky, ktoré potom predávajú na komerčné či politické účely. Je pred komunálnymi voľbami, takže veľmi dobre viem, o čom hovorím,“ poznamenala primátorka Humenného.

Diskusie, vernisáže i módne prehliadky

Podobné predstavy prezentovala aj samotná organizátorka a predsedníčka Rady federácie Valentina Matvijenko. Želá si, aby ženy prejavovali väčšiu túžbu zúčastňovať sa na podnikaní a realizovať svoje plány v politike.

Fórum podľa nej dokázalo vypracovať opatrenia na ďalšie posilnenie úlohy žien v politike, hospodárstve a vo verejnej sfére. „Máme spoločný program, máme pochopenie pre existujúce problémy a čo je najdôležitejšie, túžbu konať spoločne,“ povedala na záver Valentina Matvijenko.

Jana Vaľová s Verinokou Skvortsovou, ministerkou zdravotníctva Ruskej federácie​

Fórum organizuje Rada federácie a medziparlamentné zhromaždenie členských štátov SNŠ s pomocou niekoľkých ministerstiev a oddelení podporovaných Nadáciou Roskongress.

Sprievodný program zahŕňal obchodné okrúhle stoly, panelové diskusie, tematické obchodné dialógy, odborné, ale aj strategické stretnutia. Diskusie sa uskutočnili v troch tematických oblastiach: Ženy za globálnu bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj, Podpora agendy žien: medzinárodná spolupráca, Globálne iniciatívy pre ženy a nové príležitosti. Zvláštnu pozornosť venovali účastníčky fóra osobitnému zasadnutiu zástupcov významných medzinárodných organizácií z OSN, UNIDO, Svetovej zdravotníckej organizácie, Svetovej banky, Medzinárodnej organizácie práce, Medziparlamentnej únie, PACE, Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy, ktorí na fóre vystúpili po prvý raz. Za zmienku nesporne stojí stretnutie ženského business klubu BRICS Dámska 20. Ženy z celého sveta si vymieňali skúsenosti v rámci medzinárodného obchodného dialógu počas tematických obchodných raňajok. V rámci fóra žien sa konali stretnutia obchodných kruhov Ruska a Francúzska, Nemecka, Indie i Číny. Počas troch dní fóra sa uskutočnilo viac ako 60 sprievodných podujatí. Svoje zastúpenie mali aj ženy z kreatívnych i dizajnových oblastí a medzi prednáškami mohli účastníčky obdivovať ich umelecké diela a módne návrhy.

Jana Vaľová v priestoroch Tauridského paláca, miesto konania fóra