V treťom sektore

ZISKY NEZISKOVIEK 2

Dátum 30.04.2015

Mimovládka môže byť aj rebríkom do vládnej trafiky

ZISKY NEZISKOVIEK

Dátum 31.03.2015

Urobiť denne aspoň jeden dobrý skutok, tak znie starý skautský príkaz. Urobiť denne aspoň jeden humbug, vysnoriť a rozjatriť aspoň jeden vred na ústrojenstve štátu, zasmradiť aspoň na deň jeho ovzdušie, mal by znieť príkaz väčšiny mimovládnych neziskových organizácií (MNO), loviacich vo vodách ľudských práv.