Emil Vestenický

NATO ODSÚDENÉ NA ZÁNIK

Dátum 05.06.2018

Severoatlantická aliancia zdegenerovala na nástroj snahy USA ovládať celý svet

ROZVRAT ŠTÁTU

Dátum 03.03.2018

Je žiaduce odmietnuť politizáciu vraždy a deštrukciu štátnej moci

PREŠĽAPY ELÍT

Dátum 27.06.2017

Cudziu produkciu na našom území nemôžeme predstavovať ako ekonomickú vyspelosť Slovenska

Stránky