Ján Ďuriník

Narodil sa 15. septembra 1992 v Trnave. Štúdium na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci ukončil v roku 2012. V tom istom roku nastúpil na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po dosiahnutí bakalárskeho titulu tam momentálne pokračuje v štúdiu magisterského stupňa odboru medzinárodné vzťahy. Popri štúdiu a novinárskej činnosti sa venuje aj písaniu vedeckej fantastiky. Od roku 2015 je redaktorom mesačníka Extra plus.

KONFORNTAČNÝ TÓN

Dátum 28.02.2017

Vysielaním vojakov k ruským hraniciam zatvárame dvere možnej spolupráci

MINISTERSTVO PRAVDY

Dátum 28.02.2017

Elity si chcú udržať informačný monopol

LIBERÁLNY TERORIZMUS

Dátum 28.02.2017

V mnohých západných krajinách dnes panuje atmosféra strachu, polarizácie, odcudzenia a nenávisti

SLOVENSKU DIKTUJE BRUSEL

Dátum 31.01.2017

Marian Kotleba upozornil, že EÚ dosiahla polčas svojho rozpadu a je namieste opustiť ju čím skôr

SAMOZVANÝ INKVIZÍTOR

Dátum 31.01.2017

Blogy Jána Benčíka sa podobajú na spisy informátora tajných služieb

Stránky